Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Utbildning  |  Akademiska hus

Akademiska hus

Enhetlig layout för studenter
När Akademiska Hus gör utrymningsuppmärkning på universitet och högskolor prioriterar man tydliga och enhetliga skyltar.
Musikhögskolan i Örebro byggdes 2004 och i huset ryms förutom en spektakulär konsertsal även bibliotek, musikstudios, bild- och keramiksalar samt 48 individuella övningsrum. Utvägen fick i uppdrag att sköta all uppmärkning när byggnaden stod klar.

– Det är väldigt mycket folk som passerar genom våra universitets- och högskolebyggnader varje dag. Många studenter möter ofta helt nya lokaler, därför är det viktigt att vi har en enhetlighet i vår uppmärkning för att ta sig ut, att layouten känns igen oavsett vilken hustyp man är i för tillfället, berättar Ulf Jacobsson, förvaltare på Akademiska Hus för bland annat Campus Valla i Linköping och Campus i Örebro.

På Campus Valla i Linköping och Campus Örebro går det cirka 18 500 respektive 14 500 studenter. Förutom en rad korttidsstudenter, finns också ett flertal internationella studenter, vilket medfört att man har alla texter på skyltar och utrymningsplaner även på engelska.

Christer Wilke, på Utvägen i Örebro, påpekar att Akademiska Hus har en högre säkerhetsnivå än vad som är normalt och mer än vad lagen kräver. Ulf Jacobsson intygar att så är fallet:

– Säkerheten sätter vi främst, visst är det så. Var man än befinner sig så ska det finnas utrymningsskyltar som kan visa vägen ut, berättar han men betonar också det rent arkitektoniska inslaget i byggnaderna.

– Ja, det måste finnas stil och får inte se ut som någon slags julskyltning. Det är viktigt att skyltarna passar in i miljön, samtidigt som det är viktigt att de syns, så därför gäller det att hitta en lagom nivå. Och hittills har vi klarat oss från några incidenter.

Gränsdragning

Ulf berättar också om gränsdragningen i ansvaret för brandskyddsarbetet som finns mellan Akademiska Hus som hyresvärd och hyresgäster i form av universitet och högskolor.

– Vi har byggt upp ett systematiskt brandskyddsarbete, där vi jobbar med brandronderingar och kontinuerliga kontroller. Hyresgästerna, i sin tur, har brandombud som tittar på den dagliga driften, inspekterar rökluckor, branddörrar, brandspjäll och ser till att brandlarmet och detektorerna fungerar.

Ulf Jacobsson betonar att man känner sig trygga med den säkerhetsnivå som byggts upp genom samarbete med både Utvägen och Räddningstjänsten.

Fakta

Akademiska Hus är en fastighetskoncern med cirka 440 anställda. Akademiska Hus i Linköping förvaltar fastigheterna i campusområdena i Linköping, Norrköping, Örebro och Grythyttan. De största hyresgästerna är Linköpings universitet och Örebro universitet.

www.akademiskahus.se