Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Utbildning  |  Carlssons skola

Carlssons skola

Säkrar sina fastigheter
Carlssons skola, med 600 elever i centrala Stockholm, är en av 20 fastigheter som Malmegårds Fastighets AB förvaltar. Här har Utvägen genomfört nulägesanalys och uppmärkning.
I samband med ett seminarium arrangerat av försäkringsbolaget Brandkontoret fick fastighetsägaren och förvaltaren Bengt Malmegård kontakt med Utvägen. Det ledde till en genomgång av brandskyddet på flera av hans fastigheter.

– Vi förvaltar bland annat en stor skola i centrala Stockholm, Carlssons skola med 600 elever, och där kände jag ett behov att ytterligare kontrollera både brandskydd och säkerheten, berättar Bengt Malmegård.

Malmegårds Fastighets AB, som ägs och drivs av Bengt Malmegård, förvaltar ytterligare cirka 20 fastigheter i Stockholm.

– Förutom Carlssons skola har Utvägen i dagsläget sett över fyra–fem av våra fastigheter där det finns restauranger i byggnaden, säger Bengt Malmegård. De har tagit fram nulägesanalyser och förbättrat uppmärkningen. Även om vi i grunden har bra system så gjorde de en del kompletteringar.

– Jag uppskattar deras handfasta kunskap kring utrymningssäkerheten.

Brandskydd i fokus

Redan tidigt installerade Malmegårds Fastighets AB brandvarnare i samtliga 600 lägenheter som förvaltas.

– Brandvarnarna har medfört att antalet bränder har minskat i våra bostäder, säger han.

Bengt Malmegård är engagerad i flera branschorganisationer och han vet att många fastighetsägare inte är medvetna om den nya lagstiftningen där ansvaret för brandskydd lagts över på fastighetsägaren.

– Visst finns det ett stort behov av att kontrollera brandskydd och säkerheten, kanske framförallt i fastigheter som har restauranger och butiker som hyresgäster, säger Bengt Malmegård.

Här måste det till ett utökat samarbete och en dialog mellan fastighetsägaren och hyresgästen, menar han. Det händer ofta att hyresgästen omedvetet blockerar nödutgångar och gärna vill ha sina dörrar ordenligt låsta. Vilket står i konflikt med lagstiftningen som kräver lättöppnade nödutgångar.

– Oavsett om det finns en lagtext i grunden, är säkerheten viktig för oss fastighetsägare. Eftersom frågorna blir alltmer komplicerade är extern kompetens viktig att ta tillvara, menar han.

Fakta

Malmegårds Fastighets AB är specialiserade på förmedling av storhus i Stor-Stockholm, ekonomisk och juridisk rådgivning i fastighetsfrågor och aktiv fastighetsförvaltning och projektledning. Kunderna är allt ifrån ägaren till en enskild hyresfastighet till företag och börsbolag med större fastighetsbestånd.

Utvägens arbete med Carlssons skola

» Projektering
» Utrymningsplan