Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Teknik  |  Utbildning  |  Chalmers bibliotek

Chalmers bibliotek

Branden i Linköping blev en väckarklocka för Chalmers Bibliotek
Chalmers Bibliotek är en arbetsplats för 500-600 mer eller mindre olika människor varje dag. Samtidigt innehåller det en mängd unik och ovärderlig litteratur och forskningsmaterial. Som ett offentligt bibliotek har man också flera andra hotbilder att se upp med.

Jag känner mig lugnare idag än för två år sedan, berättar Lars Gustavsson, fastighetsansvarig för Chalmers Bibliotek.

För två år sedan inleddes arbetet med att förbättra utrymningssäkerheten på Chalmers Bibliotek under ledning av bland annat Lars Gustavsson. Biblioteket invigdes 1960 och tjänstgjorde då nästan enbart som ett magasin med fast anställd personal. Under åren har man öppnat upp verksamheten för fler och fler studenter och forskare. Idag arbetar drygt 500 personer varje dag i lokalerna,. Personalstyrkan är inte stor, öppettiderna är långa och på helgerna är personalen minimerad. Detta kombinerat med en utspridd verksamhet där grupprum och läsesalar byggts ut relativt ostrukturerat under åren, har gjort att säkerhetsarbetet kommit lite i skymundan.

I samband med biblioteksbranden i Linköping där ovärderliga tillgångar brann ner till grunden, insåg man att det var dags att ta tag i problematiken på allvar.

Självfallet följde vi myndigheternas krav, men vi upplevde det inte som tillräckligt för att skydda människor och fastigheten, berättar Lars Gustavsson. Därför bad vi Utvägen titta över vårt nuläge och ta fram en analys och ett förslag på hur vi skulle kunna förbättra oss.

Eftersom biblioteksbyggnaden är försedd med många vägar ut och uppmärkningen var väl fungerande, koncentrerades analysen snarare på organisations- och larmfrågorna. Utrymningslarmet som håller på att installeras är ett kombinerat talande och vanligt larm, där en lugn röst meddelar hur man ska bete sig.

Vi har fått en fördjupad kunskap i vilket ansvar som åligger verksamheten och verksamhetsansvarige enligt bland annat Arbetsmiljöansvaret, menar Lars Gustavsson. Det hade kommit fram dåligt tidigare.

Genom att gå igenom hela organisationen och skapa rutiner för utrymningssäkerheten tillsammans med utbildning av personalen har Lars i samarbete med Utvägen höjt säkerhetsnivån på biblioteket.

Vi hade inte klarat detta själva, menar Lars, utan det behövs extern kunskap för att göra det på rätt sätt. Personalen har också tryckt på i arbetet och de känner ett stort ansvar för dessa frågor.

I organisationsarbetet har man förmedlat ut ansvaret till respektive platschefer som ska se till att personal och entreprenörer som vistas i biblioteket känner till larm- och utrymningsproceduren. Lars Gustavsson följer upp arbetet och kontrollerar. Allt kunskap har dokumenterats och materialet finns för självstudier. Dessutom har man genomfört ett antal utbildningspass med personalen och utrymningsövningar i samarbete med Räddningstjänsten står på programmet.

Fakta Chalmers Bibliotek

• Lokalerna är på ca 6 000 m2
• Det finns ca 15 000 hyllmeter ned 650 000 böcker och tidskriftsband
• Antalet anställda är ca 60
• Man har ca 500 läsplatser för studerande
• Antalet besökare per år är 300 000 – 400 000