Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Tillgänglighetsanpassning  |  Övriga  |  Clarion Sign Hotel

Clarion Sign Hotel

Utvägen ökar tillgängligheten på hotell
Nordic Choice Hotels, en av Nordens största hotellkedjor med cirka 170 hotell, har tecknat avtal med Utvägen som gäller tillgänglighet.
Avtalet handlar om att inventera behovet av åtgärder för tillgänglighetsanpassning av kedjans samtliga hotell, till att börja med de drygt 80 hotell som finns i Sverige.

Det finns många olika kravställare när det gäller tillgänglighet, men det finns två som beskriver den fysiska miljön och hur publika lokaler och platser skall vara utformade för att vara tillgängliga. Boverket har skrivit föreskrifterna HIN2 (BFS 2011:13) som kallas Enkelt avhjälpta hinder. Dessa gäller alla publika lokaler och platser. 
Nordic Choice Hotels med cirka 175 hotell över hela Norden vill ligga i framkant när det gäller denna utveckling och har nu tecknat avtal med Utvägen. 
– För oss är det viktigt att våra gäster lätt kan orientera sig i våra hotell, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, säger Lars Nyander, säkerhetsansvarig på Nordic Choice Hotels. Föreskrifterna om tillgänglighetsanpassning är mycket bra och det är självklart för oss att se till att våra hotell håller en nivå som är högre än den lagen föreskriver.
Under det närmaste året kommer samtliga hotell i Sverige att erbjudas möjligheten att inventeras av Utvägen för att kartlägga vilka behov som finns och beskriva hur de kan åtgärdas. 
– Vi är stolta att Nordic Choice Hotel valde oss som leverantör av dessa tjänster och inser samtidigt att vår erfarenhet från tidigare uppdrag, bland annat från Clarion Hotel i Uppsala har bidragit till detta, säger Magnus Lundgren på Utvägens huvudkontor i Uppsala. 
Arbetet kommer att inledas omgående och beräknas ta ungefär ett år. Utvägen kommer särskilt att  undersöka de så kallade Enkelt avhjälpta hinder, i syfte att skapa trygghet för hotellgästerna. Det handlar om att bland annat titta på hur tillgängligheten är vid trappor, ramper, hissar och dörrar. Dessutom kartlägga kontrast- och  varnings­markeringar, skyltning, ljud och ljusmiljö. 
– Utvägen är genom sitt kunnande och deras geografiska spridning över hela landet idealisk för oss att anlita som partner i detta projekt, säger Lars Nyander.