Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Tillgänglighetsanpassning  |  Övriga  |  Förvaltaren i Sundbyberg

Förvaltaren i Sundbyberg

20 000 prickar i Sundbyberg
Utvägens system uppfyllde de krav vi hade på kvalitet, hållbarhet och pris. Vi litade helt enkelt på deras produkter.
Det började med en inventering och dokumentation av tillgänglighetsstatusen i Fastighets AB Förvaltaren i Sundbybergs fastighetsbestånd för några år sedan. Nu har 25 fastigheter märkts upp med cirka 20 000 kontrastmarkeringar, Utvägens berömda prickar.

Wivi-Anne Johansson, projektledare på Förvaltaren i Sundbyberg var den som gjorde upphandlingen för tillgänglighetsprojektet. 

– Valet föll på Utvägen, berättar hon, deras system uppfyllde de krav vi hade på kvalitet, hållbarhet och pris. Vi litade helt enkelt på deras produkter. 

Sammanlagt har det blivit runt 20 000 kontrastmarkeringar i framför allt trapphus i 25 av de bostadshus som Förvaltaren förvaltar. Det är Utvägens berömda prickar som markerar utsatta platser som trappor, dörrslag och liknande, som har applicerats.

 

Prioriteringar

Förvaltaren gjorde en prioritering så de mest utsatta platserna åtgärdades först. I beståndet finns en del gamla fastigheter med halvtrappor till hissen och liknande, som stod högst på åtgärdslistan. 

Arbetet har pågått i två år nu och man börjar bli klar med de flesta av fastigheterna. Det som återstår är några fastigheter i Rissne och Hallonbergen, men de är nyare och behöver inte samma mängd prickar.

Arbetet har Förvaltaren skött själva, men med hjälp utifrån. Wivi-Anne Johansson berättar:

– Framför allt har appliceringsarbetet utförts av sommarjobbande skolungdomar och ungdomar på väg in på arbetsmarknaden. De resurser vi har normalt räcker inte till för att genomföra ett sånt här stort projekt. Det har varit väldigt positivt, ungdomarna har löst detta på ett utmärkt sätt. 

 

Fler jobb

Utvägen har också hjälpt Förvaltaren med att göra annan typ av uppmärkning, exempelvis efterlysande linjer för utrymningsmarkering samt kontrastmarkering utomhus med den speciella färg som värms in i underlaget för att bli motståndskraftig och hållbar. 

– Att genomföra en sådan här satsning är inte bara ett lagkrav. Vi på Förvaltaren har gjort mer än vad lagen föreskriver, eftersom vi anser att de här åtgärderna är viktiga för alla boende och besökande till våra fastigheter. Det är viktigt att man satsar på tillgänglighet och det är något som företagsledningen förstod och godkände när förslaget kom upp, vilket jag är glad för, avslutar Wivi-Anne Johansson.