Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Tillgänglighetsanpassning  |  Övriga  |  Lidingö Stad

Lidingö Stad

Kontrastmarkeringar som håller i långa loppet
Lidingö Stad valde Utvägens kontrastmarkeringar för de mest utsatta miljöerna, när de märkte upp stadens båda gymnasieskolor och stadshuset. Skolornas trappor har fått de välkända prickarna och stadshuset har fått ledstråk i den nyligen ombyggda receptionen.
Hur länge håller Utvägens prickar? Ja, bättre underlag finns nog inte än särskilt utsatta miljöer, som köpcentrum och skolor. Här är två exempel från Stockholms förorter.

Täby Centrum norr om Stockholm med 160 butiker har 10–13 miljoner besökare per år. För drygt fyra år sedan fick Utvägen i uppdrag att göra kontrastmarkeringar i de trappor som finns där. Nu är det dags att bygga om och då kan man konstatera att Utvägens ”prickar” fortfarande är i mycket gott skick. 

Varje år besöker 10–13 miljoner människor Täby Centrum. Det blir åtskilliga fötter som trampat golv och trappor under de senaste fyra åren, närmare bestämt cirka 50 miljoner människor!

Täby Centrum var tidigt ute och lät Utvägen märka upp framför allt trapporna med kontrastmarkeringar år 2007. Det är förvånade att se i hur fint skick Utvägens prickar fortfarande är efter så många år, särskilt med tanke på hur många som trampat dem. 

Kanske är det också anledningen att fler kommuner väljer Utvägen som leverantör till vältrampade fastigheter, som till exempel skolor och kommunalhus. 

Så har Lidingö Stad gjort när de märkte upp stadens båda gymnasieskolor och stadhuset. Skolornas trappor har fått de välkända prickarna och stadhuset har fått ledstråk i den nyligen ombyggda receptionen. 

Lidingös ambition var att tillgänglighetsanpassa stadens samtliga fastigheter och då var trappmarkeringar en del i detta. 

– Det har blivit mycket bra och precis som vi ville ha det, säger Lars Jensen som är fastighetsförvaltare på Lidingö Stad.