Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Arla

Arla

Utrymning är mjukvara för Arla
"I en krissituation är oerhört viktigt att personalen vet hur de ska agera och att man har fått både rätt utbildning och tillräcklig övning för att klara av situationerna."
Inom Arla-koncernen ligger ansvaret för internkontroll vid vissa fabriker på personalcheferna som tar fram fungerande systemfunktioner för bland annat personalens säkerhet.

Marianne Sand-Wallin är personalchef vid Arla Färskvaror i Alingsås och huvudansvarig för personalens säkerhet. Hon ser utrymningssäkerhet som en helhet där både de rent tekniska aspekterna kring utrymningsskyltar, utrymningsplaner, efterlysande linjer etc. måste kombineras med praktisk kunskap om hur lokaliteterna ser ut, men framförallt att personalen kan hantera en akut risksituation när den dyker upp.

– Vårt huvudfokus ligger på att utveckla våra medarbetare kompetens inom alla områden, säger Marianne Sand-Wallin,. I en krissituation är oerhört viktigt att personalen vet hur de ska agera och att man har fått både rätt utbildning och tillräcklig övning för att klara av situationerna.

Aha-upplevelse

– Vi kom i kontakt med Utvägen för flera år sedan, säger Marianne Sand-Wallin och de fick i uppdrag att revidera och renovera vår utrymningsberedskap. Tidigare hade det arbetet sköts av ett antal olika befattningar och systemet var mer eller mindre ”hemsnickrat”. Vi har relativt stor omsättning på personal och stora förändringar görs kontinuerligt i produktionen och lokaliteterna. Vår tekniska chef hade ansvaret för de rent tekniska aspekterna kring utrymningssäkerheten och tillsammans med Utvägen byggde vi upp ett fungerande system.

Inför det första utbildningstillfället hade Utvägens representant noggrant inventerat mejeriet, fotograferat och dokumenterat de fel och brister som fanns, med till exempel blockerade utrymningsvägar.

– Den dokumentationen användes senare för att skapa en aha-upplevelse för personalen, berättar Marianne, vilket krävs för att få det rätta tankesättet när man är tillbaka i vardagen igen. Dessutom hade man ett bra upplägg vid presentationen när man mer eller mindre chockade personalen med en mycket realistisk upplevelsebaserad genomgång.

Med en fejkad nyhetsuppläsning när föreläsningssalen var helt mörklagd upplystes personalen att en brand hade utbrutit på mejeriet i Alingsås. På grund av bristfällig utrymningssäkerhet och blockerad utgångar hade räddningspersonalen tvingats koncentrera sina resurser på att få ut personal istället för att bekämpa branden. Det hade medfört att fabriken totalförstörts, all personal hade permitterats och produktionen flyttats till en annan stad.

– Man lyckades få oss att förstå att något sådant faktiskt kunde hända, vilket gav extra motivation till inlärningsprocessen, menar Marianne.

Realistisk övning

Under 1998 gjordes ytterligare en översyn av utrymningsskyltar och markeringar. Då genomfördes också en stor utrymningsövning i samarbete med Utvägen, räddningstjänst, polis och SOS-alarm. Ett bombhot mot anläggningen var upprinnelsen till övningsdagen.

– Det var mycket realistiskt, minns Marianne, där kedjan av åtgärder fungerade hela vägen. Vi fick också möjlighet att gå igenom en rad förbättringsområden som upptäcktes under övningen.

– Det är inte bara vi som behöver övning, även för räddningstjänsten och SOS var det viktigt att få träna en situation när människor blir chockade och uppträder annorlunda. Dessutom fick de en klar bild över hur vår fabrik ser ut och var utrymningsvägarna finns.

Marianne Sand-Wallin menar att övningen har gett både ledning och personal vid Arla i Alingsås en större trygghet och betydligt bättre möjligheter att klara av en verklig akut situation.