Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Beiersdorf

Beiersdorf

Säkerhetsnivån har höjts
I Kungsbacka ligger Beiersdorfs huvudkontor för den nordiska marknaden och produktion av bland annat Nivea och pH5-Eucerin
I Beiersdorfs fabrik i Kungsbacka tillverkas många välkända kemisk/tekniska hygienprodukter för norden och andra europeiska länder, bland annat Nivea och pH5-Eucerin. Fabriken byggdes 1977 och har därefter byggts om under åren när produktionen har förändrats.

Evert Karlsson är fastighets- och underhållschef med ansvar för utrymningssäkerhet:

– Brandsäkerhet är mycket viktigt för oss, förutom medarbetarnas säkerhet så står många personers arbete på spel om anläggningen skulle brinna ner, berättar han. Eftersom vi tillhör en internationell koncern med fabriker i många länder är det inte säkert att anläggningen byggs upp om den totalförstörs, även om vi har en mycket effektiv produktion idag i en jämförelse inom koncernen.

Under de drygt 20 år som Beiersdorf har haft produktion i Kungsbacka har det inte inträffat någon större eller allvarlig olycka. På företaget arbetar över 200 personer bland annat i en processproduktion där man tillverkar kemisk/tekniska hygienprodukter.

– Vår miljö är inte speciellt brandfarlig och de råvaror vi använder är inte aggressiva rent kemiskt, berättar Evert Karlsson. Däremot kan det bli lite trångt ibland på fabriksgolvet eftersom produktionen förändras kontinuerligt.

Samtlig personal

För ett par år sedan gjorde man en rejäl uppryckning avseende brandsäkerheten. Utrymningsvägarna märktes upp ordentligt och efterlysande linjer kommer att målas upp. Dessutom genomförde man en ingående utrymningsutbildning med samtlig personal. Tre dagar med tre grupper i varje där Utvägen gick igenom utrymningssäkerheten från A till Ö.

– Personalens säkerhetsmedvetande har ökat i och med de kurserna, menar Evert Karlsson. Där fick vi klart för oss vad man ska kolla upp, var brandsläckare och signallarm finns m.m. Vi slog också fast gruppindelningar med gruppledare som fick speciella ansvarsområden. Utrymningsplaner sattes upp och återsamlingsplatser bestämdes.

I Everts och Utvägens regi har man också genomfört två utrymningsövningar, där hela företaget deltog.

– Övningarna fungerade mycket bra och vi fick också feedback på förbättringsåtgärder från Utvägen som fungerade som observatör. I framtiden kommer vi att genomföra kontinuerliga utrymningsövningar och kortare utbildningar vartannat år, för att hålla personalens kunskaper vid liv, avslutar Evert Karlsson.