Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Berendsen

Berendsen

Rutiner och instruktioner för den totala utrymningssäkerheten
"Vill höja säkerhetsmedvetandet hos personalen."
En förfrågan om utrymningsövning från Berendsen i Örebro ledde till en genomgång av hela företagets utrymningssäkerhet innan övningen genomfördes.

– Vi tog till oss effekterna av övningen, men vi glömmer lätt brandriskerna och bör prata om det oftare på företaget.

– Enligt vår miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001 skulle vi upprätta en nödlägesberedskap där det bland annat ingår utrymningsövning, berättar Elisabeth Sjölin, platschef på Berendsen Industridivision i Örebro.

– Jag förberedde mig på att göra en upphandling av utrymningsövning då Utvägens nya representant i Örebro ringde. Vi hade tidigare anlitat Utvägen för utrymningsmarkeringar och utrymningsplaner, så jag kände till företaget.

Elisabeth Sjölins förfrågan om utrymningsövning vändes snart till en genomgång av hela företaget för att skapa rutiner och instruktioner för den totala utrymningssäkerheten. Och för att kunna genomföra en mer resultatinriktad utrymningsövning.

– Jag började i helt fel ända, säger hon, men jag förstod att det var rätt väg att gå, även om det innebar mer arbete för både mig och min organisation.

Utbildning och rutiner

Efter diskussioner med huvudkontoret kring frågorna fick Elisabeth Sjölin ansvaret att ta fram både rutiner och instruktioner för Örebroanläggningen. Tillsammans med Berendsens miljöutvecklare hjälpte Utvägen till att upprätta dessa och genomförde också utbildning med samtliga anställda.

Efter att ha utbildat personalen, satt upp rutiner och skapat instruktioner var det så dags att genomföra utrymningsövningen. Elisabeth Sjölin var en av få som visste om övningen i förväg och hon fungerade även som observatör. Med rökmaskin, manuellt larm och tutor blev övningen realistiskt genomförd.

– Det var lite pirrigt i början, men våra lokaler är inte särskilt komplicerat byggda och vi har flera vägar ut, så utrymningen gick snabbt och det mesta fungerade bra. Det som jag vet vi kan bli bättre på är den personliga kommunikationen vid återsamlingsplatsen. Att arbetsledningen borde varit mer distinkt i vad gäller att rapportera om vilka som var på plats.

– När man upptäckte att det bara var en övning, så tog man lättare på det hela. Men vi som var med har alla fått oss en tankeställare. Det kunde varit på riktigt och vår anläggning varit nerbrunnen.

Fakta Berendsen Textil Service AB

Berendsens i Sverige, tidigare Tvättman, är en stor svensk aktör som håller på att spränga miljardvallen i omsättning. Antalet anställda är 1 426 spridda på 30 anläggningar i landet.

Företaget är marknadsledande inom uthyrning och tvätt av textilier och hygienartiklar i Sverige.