Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Estrella

Estrella

Hårda krav från internationella ägare
– Utrymningssäkerhet är en process som måste pågå hela tiden och varje medarbetare måste hela tiden veta vad de ska göra i ett kritiskt läge.
I Angered utanför Göteborg ligger en av världens modernaste tillverkningslinjer för chips. Där har Estrella, som är ett dotterbolag till Freia Marabou Suchard sin fabrik. Den multinationella koncernen sätter hårda säkerhetskrav på alla sina anläggningar runt om i världen.

– De krav som svenska myndigheter sätter på oss vad gäller brandföreskrifter med mera är ganska lindriga i jämförelse med kraven från vår egen koncern, säger Bernt Tillander, planeringschef på Estrella i Angered.

Koncernen har egna revisionsteam som åker runt i världen och kontrollerar fabrikerna under ett par dagar i allt som rör säkerhet och utrymning.

– Vi har all vår verksamhet ordentligt dokumenterad, berättar Bertil. Rutinerna gås igenom kontinuerligt och vi ser det som oerhört viktigt att teorin även fungerar i praktiken. Och att de arbetas igenom i hela organisationen.

De senaste fem åren har Utvägen i Göteborg arbetat med Estrellafabriken. Förutom utrymningsplaner och skyltning har man haft all personal i utrymnings- och brandutbildning.

– Eftersom vi har en hel del ombyggnationer och andra förändringar i produktionen krävs det kontinuerlig uppdatering av utrymningsskyltning. Här har Utvägen gjort ett fint arbete, samtidigt som deras utbildningsinsats varit mycket omtyckt bland personalen.

Synar protokollen

Ett utslag av det delegerade säkerhetstänkandet är hanteringen av brandsynen. Istället för att brandskyddsingenjören synar anläggningen, så går han igenom protokollen som upprättas av Bernt Tillander och företagets brandsynsgrupp.

– Vi gör egna skyddsronder med brandsyn varje månad där vi går igenom hela fabriken. Det räcker inte med en gång per år, eftersom det hinner hända en hel del i produktionen och vi ser det hela som ett led i en utveckling för att hela tiden bli bättre i vårt säkerhetstänkande.

Eftersom Estrellas produktion förändras kontinuerligt så bedriver Bernt Tillander och brandsynsgruppen fortlöpande riskanalyser av hela verksamheten för att i förväg identifiera risker och prioriterar motåtgärder mot dessa.

– Estrella ska vara en trygg arbetsplats och vi är alla personligt ansvariga för att säkerheten sköts rätt. Det arbete som vi lägger ner har medfört att säkerhetsmedvetandet och ansvaret bland personalen är stort, menar Bernt.

Nytt passersystem

Även om Estrella fabriken i Angered varit förskonad från något allvarligt tillbud så poängterar Bertil Tillander vikten av att inte slå sig till ro, utan kontinuerligt utbilda och öva personalen.

– Utrymningssäkerhet är en process som måste pågå hela tiden och varje medarbetare måste hela tiden veta vad de ska göra i ett kritiskt läge.

Som ett led i detta har man precis installerat ett nytt passersystem som visar var varje anställd och besökare befinner sig. Anläggningen är indelad i olika zoner och genom att man drar sitt kort vid ut- och inpassering av zonerna kan systemet hålla reda på i vilken zon man befinner sig.

Fakta om Estrella

1946 registreras Estrella i potatisens hemstad Alingsås.
1957 installeras den första tillverkningslinjen för chips.
1965 köps företaget av Marabou.
1983 invigs den nya fabriken i Angered.
1993 tar Kraft General Food över Freia Marabou.