Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Kappa Förenade Well

Kappa Förenade Well

Bildade brandberedskapsgrupp när brandkåren lades ner
– Vi fick ett positivt gensvar från de anställda, men samtidigt fick vi oss en tankeställare och vi beslöt att arrangera en utrymningsövning per år i fortsättningen.
För tre år sedan lade kommunen ner räddningstjänsten i Torup, Halland. Det innebar att utryckningstiden drastiskt förändrades för Kappa Förenade Wells fabrik i Brännögård. Från tidigare 5-6 minuter tar det nu närmare 20 minuter innan räddningstjänsten från Hyltebruk kan vara på plats.

– Det innebar att vi fick förändra vårt säkerhetsarbete och satsa betydligt mer på egna arbetsinsatser och utbildning, säger Rolf Andersson, teknisk chef vid Kappa Förenade Well.

Fabriken i Brännögård är Skandinaviens största enskilda industri för enbart wellpapptillverkning. Man tillverkar årligen 100 miljoner kvadratmeter wellpapp och vid anläggningen arbetar ca 240 personer.

Rolf Andersson tog initiativet till att bilda en brandberedskapsgrupp som i nära samarbete med Räddningstjänsten lade upp ett grundutbildningsprogram för brandskydd. I brandberedskapsgruppen ingår bland annat platschef, produktionschef, brandskyddsombud, räddningstjänsten och vid tillfällen Utvägens representant i Halland, Tore Pettersson. Gruppen har två möten per år.

– Syftet med brandberedskapsgruppen är inhämta information och fatta beslut kring utrymnings- och säkerhetsfrågor, säger Rolf Andersson. I gruppen ger vi ut information och får feedback från organisationen.

Instruktioner till ISO-dokument

Anläggningen i Hylte byggdes upp 1965 efter att ha brunnit ner totalt. Branden 1965 var den andra i ordningen som drabbat fabriken sedan starten för 65 år sedan. När man byggde upp fabriken igen blev den med dåtidens mått mätt en moderna anläggning.

– Trots att vi arbetat mycket med brandskydd så insåg vi för några år sedan att det fanns en hel del förbättringsområden framförallt vad gäller skyltning och uppmärkning, Vi behövde någon som kunde ge en helhetsbild och en analys samt ge oss nya fräscha idéer kring utrymningsproblematiken.

Utifrån en omfattande genomgång av hela anläggningen av Utvägen lade Rolf Andersson och brandberedskapsgruppen fast en reviderad utrymningsplan som var både översiktlig och som delegerade ut ansvar på olika enheter.

– Eftersom vi är certifierade både för ISO 9001 och 14001 så kunde nya instruktioner och rutiner infogas i de dokumenten.

För en tid sedan anordnade Rolf Andersson tillsammans med Räddningstjänsten och Utvägen en stor utrymningsövning där man även lade ut rök i fabriken.

– Vi fick ett positivt gensvar från de anställda, men samtidigt fick vi oss en tankeställare och vi beslöt att arrangera en utrymningsövning per år i fortsättningen. Utrymningsberedskapen måste hållas levande och aktuell hela tiden och vara ett inslag i vår allmänna handlingsberedskap.

Fakta om Kappa Förenade Well

Kappa Förenade Well ingår i Kappa Packaging, ett av Europas största förpackningsföretag. Efter samgåendet med AssiDomäns wellpapprörelse - där Förenade Well var en del - har Kappa Packaging fördubblat sin styrka. Koncernen har idag över 17000 anställda vid 120 tillverkande enheter i närmare 20 länder. Förenade Well har under flera årtionden byggt upp ett anseende som en av Nordens ledande wellpappaktörer med många olika specialistkompetenser, exempelvis returfiberprodukter, materialkombinationer och analys av förpackningskedjan.