Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Kvarnsveden

Kvarnsveden

Treårsplan gör Kvarnsveden säkrare
– Vi har fått ett fint stöd av ledningen som gett oss mer eller mindre fria händer att skapa ett så säkert bruk som möjligt, avslutar Mikael Rapp.
En brand i en pappersmaskin för tidningspapper 1998 blev startskottet för ett omfattande säkerhetsarbete på Kvarnsvedens Pappersbruk i Borlänge.

– Branden var inte omfattande, men vi blev mycket förvånade över hur snabbt den stora maskinhallen rökfylldes, säger Mikael Rapp, projektingenjör vid StoraEnso Kvarnsveden AB. På bara några få minuter var det omöjligt att hitta i den över 100 m långa och 20 m höga byggnaden. Några medarbetarehade andats in rök och fick därför föras till sjukhus.

Efter detta olyckstillfälle fick Mikael Rapp i uppdrag att se över fabrikens utrymningssäkerhet. Han bildade en projektgrupp bestående av tio personer från olika avdelningar, driftpersonal samt den egna brandkåren.

– Vi arbetade fram en treårsplan, där vi delade upp bruket i tre delar. Den första etappen omfattar de mest kritiska områdena runt pappersmaskinerna och panncentralen.

Försökte hitta alla "råtthål"

I en systematisk genomgång av bruket tänkte man sig in i olika scenarier med brandtillbud. Vad händer om det börjar brinna här? Hinner man ta sig ut? Finns det utrymningsvägar i tillräcklig omfattning?

- Vi letade överallt efter potentiella fällor och "råtthål" berättar Mikael Rapp.

Projektgruppen gjorde en genomgripande analys. Man belyste olika problem samt besökte liknade industrier för att få konkreta exempel på hur man arbetat för att höja utrymningssäkerheten.

– Anders Löthman från Utvägen deltog i projektgruppens arbete. Han har som expert på utrymningsberedskap tillfört oss en hel del ny kunskap. Dessutom har Utvägen fått förtroendet att framställa alla utrymningsplaner samt utföra uppmärkningen av Etapp 1, säger Mikael Rapp.

Ordning ökar säkerheten

Som besökare och entreprenör imponeras man av den ordning och reda som råder på bruket. Inget skräp ligger framme i onödan.

– Vi städar och källsorterar noggrant. Allt övrigt material förvaras på ställ och hyllor, berättar Mikael Rapp. Dessutom har vi kontinuerliga ronder där vi följer upp säkerhetsbestämmelserna.

Den noggranna ordningen har medfört att det finns en betydande riskmedvetenhet hos de 900 anställda.

– Det ställer även höga krav på oss entreprenörer. En felaktigt placerad målarburk eller felsorterat skräp ifrågasätts genast, säger Anders Löthman.

I planen att höja utrymningssäkerheten på Kvarnsveden ingår bl.a. uppmärkning av utrymningsvägar, framställning av utrymningsplaner samt utbildning av personalen.

– Vi har fått ett fint stöd av ledningen som gett oss mer eller mindre fria händer att skapa ett så säkert bruk som möjligt, avslutar Mikael Rapp.

Fakta Stora Enso Kvarnseveden

Stora Enso Kvarnsveden AB är ett modernt pappersbruk vid Dalälven i Borlänge. Produktionskapaciteten är ca 670 000 årston på fyra pappersmaskiner. I Kvarnsveden produceras tidningspapper och journalpapper för veckopress. 85% av produktionen exporteras främst till Storbritannien och Tyskland. På bruket arbetar totalt 900 personer och företaget ingår i Stora Enso.