Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Nerikes Allehanda

Nerikes Allehanda

Säkra nyheter från Nerikes Allehanda
– Helt klart är att Utvägens utbildningar har höjt riskmedvetenheten hos oss alla här på företaget berättar Stefan Andersson
Med en upplaga på cirka 70 000 exemplar per dag är Nerikes Allehanda i Örebro en av landets största landsortstidningar. Även om företaget hittills varit förskonat från allvarliga tillbud är inte minst tryckeriet en plats där elden skulle kunna få rejält fäste om olyckan skulle vara framme.

– I ett tryckeri är pappersdamm och en del brandfarliga vätskor en naturlig del av verksamheten, berättar Stefan Andersson, underhållschef vid Nerikes Allehanda i Örebro. Senaste incidenten var att remmarna i vår fläktanläggning gick varma och framkallade en så pass rejäl rökutveckling att vi fick besök av brandkåren. Men det är inte bara händelser av det slaget som gjort att man inom Nerikes Allehanda idag skärp kraven på brandsäkerhet inom företaget. Även den nya lagen om skydd mot olyckor har tydliggjort kraven på att kontinuerligt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Säker vägledning

Tillsammans med Christer Wilke på Utvägen i Örebro har man nu gått igenom både redaktionsbyggnaden och tryckeriet. En genomgång som exempelvis resulterat i nya utrymningsplaner och uppmärkning av utrymningsvägar.

– Åtgärder som gav oss en säker vägledning för vårt fortsatta brandskyddsarbete i dubbel bemärkelse, menar Stefan Andersson.

All personal utbildad

Hela personalstyrkan på cirka 300 anställda har nu dessutom genomgått Utvägens grundutbildning i riskmedvetenhet och utrymningssäkerhet samt en kurs i praktisk handbrandsläckning. Dessutom har ett trettiotal personer ur personalstyrkan utbildats till utrymningsledare.

– Helt klart är att Utvägens utbildningar har höjt riskmedvetenheten hos oss alla här på företaget, berättar Stefan Andersson. Och skulle olyckan vara framme kan all personal hantera vår säkerhetsutrustning och vet snabbaste vägen ut ur lokalerna. En rätt liten investering som skapar ökad trygghet i vår vardag. Och det är värt mycket, avslutar Stefan Andersson.

– Helt klart är att Utvägens utbildningar har höjt riskmedvetenheten hos oss alla här på företaget berättar Stefan Andersson