Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Nord Mills

Nord Mills

Utbildning vart tredje år
– Alltför många onödiga bränder inträffar även i hemmen. Att bidra till ökade kunskaper i riskmedvetenhet och praktiska kunskaper i handbrandsläckning ser vi även som en viktig del i vårt samhällsansvar.
Inom Nord Mills AB gäller inte devisen ”först till kvarn får först mala” när det gäller utbildningar i riskmedvetenhet och praktisk handbrandsäckning. Tvärtom ska varje anställd genomgå dessa utbildningar minst vart tredje år. Allt för att hålla säkerhetsnivån inom företaget uppdaterad och på högsta möjliga nivå.

För en lekman kanske hantering av spannmål framstår som det minst eldfängda man kan ägna sig åt.

– Men så är inte fallet, berättar Arne Mattsson, teknisk chef vid Nord Mills anläggning i Uppsala. Torrt mjöldamm och hög friktion vid själva malningsprocessen gör att det ständigt finns risk för att såväl dammexplosioner som glödbränder skall inträffa.

Kontinuerlig städning står därför alltid på schemat på företaget. Alla processer står i undertryck vilket gör att mjöldammet stängs in i stora rör, eller transportörer, som facktermen lyder.

Nord Mills tillhör Cerealiakoncernen och har kvarnar på tre orter i Sverige: Uppsala, Mjölby och Malmö. Kvarnar som tillsammans årligen mal ner spannmål som motsvar en årsproduktion på cirka 315 000 ton mjöl.

Storbrand skärpte kraven

Saltsjökvarn, en av bolagets anläggningar, eldhärjades i mitten på 1980-talet. En brand som lyckligtvis inte orsakade några personskador men väl materiella förluster till ett värde av cirka 40 miljoner kronor.

– Efter den händelsen insåg vi att det gällde att höja såväl den interna brandberedskapen som riskmedvetenheten inom företaget, fortsätter Arne Mattsson. Förutom att vi kontinuerligt bedriver vårt systematiska brandskyddsarbete, går därför samtliga anställda Utvägens kurser i riskmedvetenhet samt praktisk handbrandsläckning och släckning av brand i kläder – minst vart tredje år.

Arne Mattson vill även poängtera att de kunskaper Nord Mills tillsammans med Utvägen förmedlar till sin personal inte bara kommer företaget till godo, utan också är värdefullt privat.

– Alltför många onödiga bränder inträffar även i hemmen. Att bidra till ökade kunskaper i riskmedvetenhet och praktiska kunskaper i handbrandsläckning ser vi även som en viktig del i vårt samhällsansvar.

– Efter att personalen genomgått Utvägens kurser händer det ofta att anställda kommer fram och berättar för mig om att de utrustat sina hem med såväl brandvarnare som handbrandsläckare. Ett tydligt tecken på att ökad kunskap också ger ökad riskmedvetenhet, säger Arne Mattsson.