Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Orrefors Kosta Boda

Orrefors Kosta Boda

Miljökrav på utrymning
– Vårt säkerhets- och utrymningsarbete har stramats åt betydligt i och med miljöcertifieringen. Det har blivit bättre ordning och reda, helt enkelt.
Den 23 juni fick Orrefors Kosta Bodas moderbolag sitt miljöcertifikat som betyder att företaget fått godkännande av miljöledningssystemet enligt det internationella standardiseringssystemet ISO 14001. Det omfattande arbetet med certifieringen har även lett till att förbättringsarbetet med säkerhets- och utrymningsprocessen snabbats på betydligt.

I miljöcertifieringen ingår en ingående analys av alla risker som kan påverka den yttre miljön. Man går igenom verksamheten noggrant, tittar på erfarenheter från tidigare olyckor och tillbud för att skapa rutiner som förebygger olyckor. Tillsamman med Utvägen har Orrefors Kosta Boda krisutbildat utrymningsledare och tagit fram utrymningspärmar som varje utrymningsledare använder. Nu inleds nästa fas med utrymningsövningar för att kontrollera att utbildningen och teorin stämmer med verkligheten.

– Kraven på dokumentation av verksamheten är mycket hård i ISO 14001, säger Anders Davidsson, miljöchef på Orrefors Kosta Boda AB. De skrivna rutinerna skall kunna följas av alla och vi har utsett ansvariga utrymningsledare i varje utrymningsenhet i våra fastigheter. De har ansvar för att leda utrymningen, kontrollera återsamlingen och informera brandskyddsledare.

Vad har miljöcertifiering med utrymningssäkerhet att göra?

– Det gäller att vidta snabba åtgärder vid olyckor för att minska miljöpåverkan på den yttre miljön, berättar Anders. Ju snabbare vi kan larma Räddningstjänsten och utrymma lokalerna desto snabbare insatser kan göras för att förhindra större olyckor.

I moderbolaget ingår fem glasbruk som alla använder en rad kemikalier och gaser i produktionen. Glasproduktion är en mycket personalintensiv verksamhet som dessutom har många intresserade besökare varje år.

Ställer ni högre krav på verksamheten än andra företag?

– VI har inte jämfört oss med några andra, berättar Anders Davidsson, vi ser våra egna behov och försöker skapa ett så säkert företag som möjligt, både för anställda och besökare. Här har ISO 14001 bidragit till att snabba upp processen och stärkt medvetenheten hos våra anställda om nödvändigheten av ständiga förbättringar i arbetet med miljösäkerhet.

– Vårt säkerhets- och utrymningsarbete har stramats åt betydligt i och med miljöcertifieringen. Det har blivit bättre ordning och reda, helt enkelt.

Fakta om Orrefors Kosta Boda

I Orrefors Kosta Boda-gruppen ingår sex glasbruk och man har en marknadsandel på 10 procent när det gäller försäljning av högkvalitativt glas i världen. Företaget omsätter 663 milj kr (1996) och har drygt 1 000 anställda.