Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Stora Enso

Stora Enso

Treårigt säkerhetsprogram
– Tack vare de utbildningar och övningar vi har genomfört under de senaste åren har vi fått upp ett starkt säkerhetsmedvetande, berättar Ulf.
Grycksbo Bruk, strax norr om Falun, är ett av de äldsta pappersburken i Sverige. I bruket, ursprungligen från 1740, investeras det nu för fullt. Stora Enso bygger ut och bygger om för 365 miljoner kronor. I samband med ut- och ombyggnationen följer säkerhetstänkandet med.

1995 togs de första stegen i det treåriga säkerhetsprogram som företaget lade fast vad gällde utrymningssäkerhet. Då hölls en fyra timmar lång utbildning med alla personal där man gick igenom de grundläggande delarna i utrymningssäkerhet. De följande två åren fortsatte arbetet med uppmärkning, målning av efterlysande linjer och mer utbildning och övning för personalen.

De största riskerna med verksamheten är explosioner och brand med kraftig rökutveckling som följd. Det gamla brukets byggnader gör det också svårt att hitta de optimala utrymningsvägarna. Man har löst det genom att applicera efterlysande linjer i de byggnader där det arbetar personal dygnet runt och på kontor och övriga administrativa byggnader har man satt upp skyltar.

– Vi hade ett strömavbrott i somras då det främst arbetade sommarpersonal. Det blev helt becksvart, men de efterlysande linjerna lyste ut personalen, minns Ulf Rydberg, som är säkerhetsansvarig på Stora Enso Grycksbo AB, som företaget numera heter efter sammanslagningen av Stora och Enso.

Utrymningsfrågorna är en levande process på Grycksbo och ingår som en naturlig del i internkontrollarbetet och på arbetsmiljöronderna.

– Tack vare de utbildningar och övningar vi har genomfört under de senaste åren har vi fått upp ett starkt säkerhetsmedvetande, berättar Ulf. Skyddsombud och arbetsledare påkallar hela tiden vår uppmärksamhet när förändringar görs i verksamheten. Då tar vi hit Utvägens representant som ändrar skyltar och linjer.

Ulf Rydberg poängterar det stora jobb som lagts ner, både i tid och pengar, för att märka upp hela fabriken.

– Det har varit ett jättejobb att inventera hela fabriken, säger han. Trots det så är inte allt klart till hundra procent, men vi ligger långt framme. Senare i höst ska vi ha en ny utbildning med nyanställda och de som varit sjuka och barnlediga under de tidigare passen.

Fakta om Stora Enso Grycksbo AB

Papperet G-print är ett bestruket träfritt papper för informations, reklam- och förlagstryck och det produceras på Grycksbo Bruk. Bruket omsatte 1997 1,2 miljarder kronor och har närmare 600 anställda. Förutom stora investeringar i tillverkningen har man ISO 9001-status och miljöarbetet har resulterat i certifiering enligt ISO 14001 och EMAS registrering.