Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  TA Hydronics

TA Hydronics

Skarp övning på TA Hydronics
– Vi kom i kontakt med Utvägen i samband med Autolivbranden där vi såg att de hade gjort ett proffsigt jobb. De har rätt inställning och nödvändiga kunskaper som vi har nytta av i vårt säkerhetsarbete, menar Rolf Nilsson.
Efter en rad utbildningspass och utrymningsövningar på TA Hydronics var det dags att testa utrymningssäkerheten i ett skarpt läge, med utlagd rök och kvarglömda personer. Räddningstjänsten deltog i övningen och kom snabbt på plats med fem brandbilar. – Det är oerhört nyttigt med en fullskaleövning, säger Rolf Nilsson underhållschef och ansvarig för utrymningssäkerheten på TA Hydronics.

Tillsammans med Utvägen hade Rolf Nilsson och Lars Lilja från TA planerat utrymningsövningen där Räddningstjänsten deltog. Man hade valt att röklägga kontoret och resultatet blev ordentligt realistiskt. Dessutom placerades två personer ut som var införstådda med övningen, en var kvar på sitt kontor och den andra på en gästtoalett.

– Räddningstjänsten kom snabbt på plats och fick ut personalen på två minuter och man kunde avrapportera efter 11 minuter, berättar Lars Lilja. Däremot fattades de två utplacerade personerna och de hittades först efter ca 20 minuter och hade förmodligen strukit med i en verklig situation.

Rolf Nilsson betonar vikten av att ha öppna kanaler och ett inarbetat samarbete med Räddningstjänsten när det gäller industrier av TA Hydronics storlek.

– Räddningstjänsten har använt vårt företag som utbildningsområde tidigare och känner till lokaliteterna, men en sådan här skarp övning lär oss hur man ska gå tillväga och man kan rätta till oklarheter som alltid uppstår.

Uppföljningsmöte

Efter övningen har TA Hydronics haft uppföljningsmöten med Räddningstjänsten där man gick igenom övningen och rättade till de missförstånd som förekommit.

– Man inser också vikten att vara oerhört tydlig i alla delar av utrymningsfasen, säger Lars Lilja. Vi kommer att fortsätta med dessa övningar med ca ett års mellanrum, inflikar Rolf Nilsson.

TA Hydronics är en internationell koncern med huvudkontor och huvudsaklig produktion i Ljung i Västergötland. Där arbetar ca 600 personer med tillverkning av produkter för VVS-branschen. Fabriken har legat på samma ställe i över hundra år och är tillbyggd ett flertal omgångar. Sammanlagt finns det ca 20 olika tillbyggnader, vilket ger en splittrad bild ur säkerhets och utrymningsaspekter.

Under det senaste året har TA genomfört en rad utrymningsövningar och även utbildat samtlig personal. Utvägen har gått igenom hela företaget, kontrollerat nödutgångar, gjort uppmärkningar, förbättrat brandcellsindelningar och målat över 800 meter efterlysande linjer.

– De övningarna har fungerat bra och personalen har kunnat ta sig snabbt ut de rätta vägarna utan stress och i samlad trupp, berättar Rolf Nilsson.

I TA Hydronics katastrofplan har man gått igenom hela företaget för att förebygga produktionsstopp och snabbt evakuera personal.

– Vi kom i kontakt med Utvägen i samband med Autolivbranden där vi såg att de hade gjort ett proffsigt jobb. De har rätt inställning och nödvändiga kunskaper som vi har nytta av i vårt säkerhetsarbete, menar Rolf Nilsson.