Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Industri  |  Volvo Tech

Volvo Tech

Engagemang och motivation på Volvo
– Det handlade inte bara om en och annan utrymningsövning vilket annars ofta är den lösning som erbjuds, menar Jack Hagström.
– Sedan vi fick våra nya utrymningsrutiner har ingen sagt sig vara upptagen av ”andra och viktigare saker” när vi ska diskutera utrymningssäkerhet. Det ser jag som ett kvitto på att vi har lyckts höja både medvetenheten och utrymningsberedskapen inom Volvo Technology AB, säger Jack Hagström.

– Jag hade kommit rätt långt i arbetet med att förbättra utrymningssäkerheten inom företaget när jag kom i kontakt med Robert Åkerberg vid Utvägen i Göteborg säger Jack Hagström, säkerhets- och anläggningsansvarig vid Volvo Technology AB, VTEC. Robert presenterade ett för mig helt nytt koncept för hur utrymningssäkerhet kan förbättras och samtidigt hållas uppdaterad.

Eftersom Utvägens koncept uppfyller kvalité och miljökraven enligt ISO 14000 blev det extra intressant.

– Det handlade inte bara om en och annan utrymningsövning vilket annars ofta är den lösning som erbjuds, menar Jack Hagström.

VTEC är, som Jack Hagström uttrycker saken, ”inget vanligt kontor”. I vissa av företagets lokaler finns redan idag en hel del av den teknik som i framtiden kommer att finnas i våra bilar.

– Vid en brand eller annan olyckshändelse handlar det givetvis först och främst om att få personalen i säkerhet, säger han. Men högt upp på önskelistan står givetvis möjligheten att även kunna rädda viktigt utvecklings- och forskningsmaterial i form av hård- och mjukvaror.

Ett arbete som inte bara representerar stora ekonomiska värden utan även en avsevärd tidsåtgång. Skulle materialet gå förlorat innebär det kännbara förseningar i teknikutvecklingen för VTECs kunder. Något som ställer extra höga krav på utrymningsberedskapen.

– Därför är Utvägens koncept som skräddarsytt för vår verksamhet, menar Jack Hagström.

Utrymt på fem minuter

Som avslutning på det första delprojektet, maskinverkstad M1 på Lundbystrand i Göteborg, hade man en oförberedd utrymningsövning i september i år. Två avdelningar med sammanlagt cirka 50 anställda deltog. På fem minuter var hela personalstyrkan ute i friska luften, vilket är med beröm godkänt.

Enligt Jack Hagström är utbildningsdelen en viktig del i Utvägens koncept i samarbetet med VTEC.

– Vår personalstyrka har fått en utbildning på cirka 2,5 timmar vardera och utrymningsledarna har genomgått en något längre utbildning. Förutom att vi alla fått fördjupade kunskaper och rutiner för hur vi ska agera vid en utrymning av våra lokaler märks det tydligt att vi alla känner oss mer motiverade och engagerade i vårt interna säkerhetsarbete än tidigare, avslutar han.

Volvo Technology AB

är ett forsknings- och utvecklings- företag inom Volvo-koncernen som utvecklar morgondagens högteknologiska produkter med inriktning på transport- och fordonsindustrin. Gå in på www.tech.volvo.se så får du veta mer om vad Volvo Technology AB sysslar med.