Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Kontor  |  Kronofogden

Kronofogden

Mordhot mot kronofogden
– För att bättre lära oss att rätt hantera såväl hotbilder som eventuella olyckssituationer har vi på vår myndighet genomgått Utvägens utrymningssäkerhets- och bombhotsutbildningar.
Att hot om våld och ödeläggelse riktas mot en arbetsplats är idag dessvärre inget scenario hämtat ur en actionfilm. I många branscher är reella hot en del av vardagen. Och då gäller det att vara rejält förberedd – både mentalt och praktiskt.

Det finns idag ett antal hot som kan drabba en arbetsplats. Bombhot och hot om brand är bara ett par exempel. Extra utsatta verksamheter för den typen av hot är socialkontor, skatte-, kronofogde- och åklagarmyndigheter.

– Våra kronoinspektörer och delgivningsmän får med jämna mellanrum ta emot såväl mordhot, som hot om ödeläggelse av kontorslokalerna, berättar Andreas Olsson säkerhetscontroller vid Kronofogdemyndigheten i Jönköping. Folk blir ofta både stressade och hotfulla när vi exempelvis gör utmätning av deras inkomster. En åtgärd som gör att skuldsatta kan tvingas leva på existensminimum under lång tid.

När det gäller bombhot har KFM i Jönköping hittills varit befriat från reella incidenter. – Vad som inträffat ett par gånger är att övergivna väskor stått placerade i och strax utanför myndighetens entré. Efter besök av polisens bombrobot, har väskorna visat sig ha ett harmlöst innehåll.

– Men eftersom verkligheten ser ut som den gör har dessa händelser ändå orsakat rädsla och anspänning hos oss alla här på myndigheten poängterar Andreas Olsson.

Utbildning gav trygghet

Inom KFM i Jönköping är man väl medveten om riskerna och tar regelmässigt alla hot på största allvar.

– För att bättre lära oss att rätt hantera såväl hotbilder som eventuella olyckssituationer har vi på vår myndighet genomgått Utvägens utrymningssäkerhets- och bombhotsutbildningar. Det har gett oss en god grund för att kunna hantera situationer både när det gäller eventuell brand eller bombhot.

– Utbildningarna har på ett genomgripande sätt gett oss en ökad trygghet i vår arbetsvardag och dessutom nyttiga kunskaper för vårt fortsatta säkerhetsarbete, menar Andreas Olsson.

Utvägens arbete med Kronofogden

» Utrymningsövning