Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Kontor  |  Rättscentrum

Rättscentrum

400 personer utrymde Rättscentrum i Luleå
– Övningen var mycket realistisk, även om den var förberedd, säger Mats Wikström. Två av tre trappuppgångar rökfylldes, vilket gjorde att folk snabbt fick hitta en alternativ utrymningsväg.
Utvägen i Luleå har på uppdrag av Michael Öhgren, Norrporten, förberett, genomfört och utvärderat en stor utrymningsövning av Norrportens byggnad (Rättscentrum) i Luleå. Projektledare var Mats Wikström och Mia Englund.

Rättscentrum i Luleå är ett stort hus där 400 personer arbetar. Polisen, åklagarmyndigheten, kronofogden, tings- och hovrätt, samt en hel del andra företag huserar där.

Först gjordes en analys av de olika verksamheternas utrymningsberedskap. Många verksamheter saknade klara rutiner och instruktioner. Därefter upprättades gemensamma rutiner för utrymning för samtliga verksamheter, myndigheter, besökare och entreprenörer som befinner sig i fastigheten.

– Vissa har vi utbildat, andra har valt att bara ta del av de rutiner och instruktioner som upprättats, så det var intressant att se hur den stora utrymningsövningen skulle bli, berättar Mats Wikström.

Målet var att genomföra en gemensam utrymningsövning med alla verksamheter, myndigheter, besökare, entreprenörer som befann sig i byggnaden.

Övningen som genomfördes den 11 oktober gick bra. Alla var ute ur byggnaden och avprickade på sina återsamlingsplatser, räddningstjänsten hade genomsökt de rökfyllda trapphusen, ventilerat bort brandrök och tagit ner två personer från taket med räddningstjänstens höjdfordon. På 40 minuter var det hela klart.

– Övningen var mycket realistisk, även om den var förberedd, säger Mats Wikström. Två av tre trappuppgångar rökfylldes, vilket gjorde att folk snabbt fick hitta en alternativ utrymningsväg.

Nu återstår att utvärdera vad som gick bra och vad som behöver åtgärdas.

Utvägens arbete med Rättscentrum

» Rutiner
» Utrymningsövning