Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Kontor  |  SCA

SCA

Övar utrymning varje månad
-Vi vill vara bättre på utrymnings- och säkerhetsfrågor än vad regelverket stipulerar, säger Christer Svensson, utrymningssamordnare på SCA Hygiene Products i Mölndal.
Ett våningsplan i månaden är övningstakten på SCA Hygiene Products huvudkontor i Mölndal. Med sju aktuella våningsplan innebär det att larmsignalerna duggar ganska tätt i byggnaden. Dessutom får de anställda kontinuerlig feedback på utrymningsövningen via företagets intranät.

Vi vill vara bättre på utrymnings- och säkerhetsfrågor än vad regelverket stipulerar, säger Christer Svensson, utrymningssamordnare på SCA Hygiene Products i Mölndal, som även konstaterar att det är lättare att driva utrymnings- och brandfrågor efter de tragiska bränderna som drabbat Göteborgstrakten med Scandinavian Star och Hisingen.

Förutom de månatliga utrymningsövningarna testar man också överföringslarmet till Räddningstjänsten minst en gång per kvartal. Varje år erbjuds all personalö utbildning inom utrymningssäkerhet.

Men teori och praktik ligger tyvärr ganska långt ifrån varandra. Man måste göra det praktiskt också, även om de teoretiska utbildningarna ger nödvändig "kött på benen"-kunskap, menar Christer Svensson.

SCA Hygienes kontor består av åtta våningar, där man på plan 4 och 5 har forsknings- och utvecklingslaboratorier med brandfarliga varor och gas. Närmare 1 000 personer arbetar vid anläggningen som också består av en minifabrik där företaget testproducerar nya produkter.

Vi har lagt ner stora resurser för att vår personal ska känna sig trygg i sin arbetsmiljö, säger Eva Bergqvist Flodin, som är säkerhetsansvarig på SCA Hygiene Products. Förutom våra månatliga övningar har vi larm, rökdetektorer, utrymningsplaner och en noggrann uppmärkning med skyltar. Dessutom genomför vi utbildningar i både utrymningssäkerhet och brandsläckning.

Synpunkter via intranät

När det månatliga övningslarmet går så får utrymningsledarna på våningsplanet en signal i sin sökare. SCA Hygiene Products har särskilda utrymningsledare bland personalen. De hämtar sina pärmar med avbockningslistor. Därefter bockas personalen av vid de fyra fasta återsamlingsplatserna.

Efter varje genomförd övning, som observeras och kontrolleras av både Christer och hans medarbetare tillsammans med representant från Utvägen, som sammanställer en rapport vilken läggs ut på företagets intranät.

I rapporten ser alla hur det har gått, positiva och negativa kommentarer beskrivs klart och enkelt, berättar Christer. Vi får ofta synpunkter från personalen som också blivit mer engagerade i det praktiska kring utrymningen. De rättar själv till felaktigheter och kontaktar oss direkt när de upptäcker att något inte står tätt till. Exempelvis om dörrar är blockerade eller om det står prylar i trapphusen.

Övningsprotokollen innehåller sedan en bakgrundsbeskrivning av larmet, hur själva övningen fortgått med kommentarer kring larm, utrymning, reaktion, beslut, evakuering och återsamling. Därefter summeras övningen och kommentarer ges.

Vi har hittat ett bra system för övningar som uppskattas av personalen, menar Christer som samarbetat med Utvägen i tio år. För mig står Utvägen för ordet utrymning till 100 procent. De kan regelverket exakt och har bra metoder för allt det praktiska kring utrymningssäkerhet.

Fakta SCA

Affärsområdet SCA Hygien Products är en av Europas ledande leverantörer av mjukpapper och fluffprodukter. Man omsätter 31 miljarder kr i mer än 40 länder och har cirka 15 000 anställda. Libresse, Libero, Edet och Tork är några kända varumärken.