Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Kontor  |  SIDA

SIDA

Stor utrymnings-övning på SIDA
Vi är positivt överraskade över att utrymningen gick så smidigt, säger Yvonne Willix. Det visa att våra utbildningsinsatser gett resultat.
500 personer befann sig i SIDAs lokaler på Sergelgatan mitt i centrala Stockholm när brand- och utrymningslarmet utlöstes. Efter åtta minuter var hela byggnaden utrymd.

Utrymningsövningen var inte förannonserad utan endast ett fåtal involverade var förvarnade. Förutom drygt 400 anställda fanns det ca 70 besökare i byggnaden. Ett antal observatörer hade utsetts för att kontrollera de tre utgångarna och på varje våningsplan för att se om några personer var kvar.

Sidas organisation för utrymningsberedskap består av två till fyra utrymningsledare för varje våningsplan. De har fått särskild utbildning i hur de ska agera vid utrymningslarm och även praktisk övning med brandsläckare. Dessutom har man särskilda samordnare på återsamlingsplatserna och kontaktlänkar med räddningsledningen.

Gröna hjälmar

Sida har fördelat återsamlingsplatserna per våningsplan. Utrymningsledarna har gröna hjälmar med Sidas emblem, texten Utrymningsledare samt en siffra motsvarande det våningsplan man representerar.

I hjälmen finns också en inplastad checklista som stöd när kontroll av närvaron ska göras.

Utrymningsledarna har tre viktiga uppgifter:
• upprätthålla utrymningsberedskapen på sitt våningsplan
• se till att starta utrymning av våningsplanet när larmet går
• fungera som sammanhållande av gruppen på återsamlingsplatsen
• genomföra närvarokontroll

Vid ett akut läge ska de inte vara sista man ut eller se till att alla andra utrymmer. Varje person har eget ansvar för sitt agerande och att man följer givna instruktioner. Övningen gick över förväntan, säger Yvonne Willix, säkerhetsansvarig på Sida.

Vi är positivt överraskade över att utrymningen gick så smidigt, säger Yvonne Willix. Det visa att våra utbildningsinsatser gett resultat.

Medarbetarnas kommentarer har också varit positiva, men det framgår av kommentarerna att vårt trapphus ut mot Sveavägen är i trängsta laget.