Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Kontor  |  Stampen Media Group/Promedia

Stampen Media Group/Promedia

Spar tid, är smidigt och prisvärt!
"Det känns smidigt att använda sig av e-utbildning, det tar mindre tid att genomföra och blir naturligtvis ett kostnadseffektivt alternativ"
Tolv kontor på tolv orter kräver en effektiv samordning av brandskyddet. Mediakoncernen Stampen Media Group med Promedias tolv tidningar tog tidigt beslutet att arbeta med ZuCasa för att lättare kunna uppfylla de särskilda krav som ställdes.

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediakoncerner med en omsättning på drygt 6 miljarder kronor. Inom gruppen finns Promedia med tolv landsortstidningar i Mälardalen och Bergslagen. Eftersom tidningarna finns utspridda över ett ganska stort geografiskt område har man valt Utvägens e-utbildning i grundläggande brandskydd. 

Mats Nordenberg är brandskyddssamordnare på Promedia och har alltså ansvaret för att bland annat brandskyddsutbildning når samtliga anställda. 

– Det känns smidigt att använda sig av e-utbildning, det tar mindre tid att genomföra och blir naturligtvis ett kostnadseffektivt alternativ, säger han. 

E-utbildningen är upplagd på nätet och alla anställda är ombedda att gå igenom den. Den tar inte mer än 15-20 minuter att genomföra och den är upplagd med teori och kontrollfrågor med flervalsalternativ. Om man inte klarar en viss nivå av utbildningen så får man göra om den, helt enkelt. 

– Det är inte svårt och det är inte meningen heller, säger Mats Nordenberg. Det som är bra är att man får en tankeställare och får tänka igenom de här frågorna, som man kanske inte gör varje dag. Om man bara har lite sunt förnuft så klarar man det enkelt. 

Fyra tidningar och 60 anställda har hittills genomfört e-utbildningen. Fyra tidningar till ska göra den under sommaren och i höst återstår de fyra sista. Sammanlagt kommer cirka 600 personer att ha genomgått utbildningen under ett år. 

Responsen har hittills varit mycket god. Inom en månad hade 90 procent utfört utbildningen. En stor fördel med e-utbildning på nätet är att Mats Nordenberg har full kontroll över hur många som genomfört utbildningen och hur resultatet är. 

 

ZuCasa på läsplatta

E-utbildning är inte den enda tjänsten som Stampen-koncernen köper från Utvägen. Sedan en tid tillbaka arbetar Mats Nordenberg med Utvägens lednings- och kontrollsystem för brandskydd, ZuCasa. 

– Just vår geografiska spridning gör att det är särskilt lämpligt att arbeta med ZuCasa, säger Mats Nordenberg. Jag kan sitta här i Örebro och gå in i på våra kontor i Norrtälje, Västerås, Sala, Avesta eller Södertälje och få en dagsfärsk uppdatering på läget. 

Genom ZuCasa kan Mats se att brandskyddsronderna är utförda, läsa protokoll och åtgärdsplaner på alla enheter. 

På de olika lokalkontoren/redaktionerna finns alltid en brandskyddskontrollant, men eftersom storleken på lokalerna varierar är det bara tre tidningar som har en ”egen” brandskyddskontrollant. På andra orter kan en person vara ansvarig för flera kontor. 

På en mindre ort kan en brandskyddsrond klaras av på en kvart, vilket gör att Mats Nordenberg ibland gör ronden själv, när han ändå är på plats. 

Mats Nordenberg och flera brandskyddskontrollanter arbetar med ZuCasa via läsplatta eller bärbar pc. Det underlättar så klart arbetet.

Utvägens arbete med Stampen Media Group/Promedia

» Utbildning i brandskydd & utrymning
» Systematiskt brandskyddsarbete