Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Övriga  |  Antroposoferna

Antroposoferna

Hus i trä och inga räta vinklar
– Sedan några år tillbaka är det vi som fastighetsägare som är ansvariga för att ett systematiskt brandskyddsarbete sker kontinuerligt.
18 hus långt ute på landet. Alla byggda i trä. Inga raka korridorer. Inga rätvinklade rum. Det blev en spännande utmaning för Utvägen att genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete.

Många har hört talas om det som i daligt tal kallas Antroposoferna i Järna. Deras verksamhet består av olika verksamheter kring den antroposofiska filosofin. Rudolf Steiner seminariet bedriver kurser och utbildning, Vidarkliniken är ett sjukhus för somatisk specialistvård och rehabilitering, det finns ett stort kulturhus med plats för 500 personer där företag och organisationer bokar in sig för konferenser, samt waldorfskola, caféer, restauranger och butiker.

Utvägen i Södermanland har under Per Noréns ledning gjort ett antal projekt där under det senaste året.

Gunnar Lindh är ansvarig för underhåll och drift av 18 st fastigheter på området och är Utvägens kontaktperson. Han berättar:

– Sedan några år tillbaka är det vi som fastighetsägare som är ansvariga för att ett systematiskt brandskyddsarbete sker kontinuerligt. Vi satte igång den processen för ett par år sedan med att låta en brandskyddskonsult se över vårt brandskydd. Genom honom kom vi i kontakt med Utvägen, som vi samarbetat med i en rad olika uppdrag.

Utvägen har gjort uppmärkning i flera av husen hos Antroposoferna. Ett arbete med speciella omständigheter. De flesta husen är helt byggda i trä, med säregen arkitektur ritad av den danska arkitekten Erik Asmundsen. Även om verksamheten inte är brandfarlig så är materialet en fara i sig.

Det finns nästan inga raka korridorer eller rätvinklade rum i de nyare husen. När man märker upp utrymningsvägar måste man kunna se en utrymningsskylt var man än befinner sig, vilket ställde särskilda krav i det här fallet. – Våra hus ligger långt ute på landet, därför skulle en brand kunna förstöra mycket material innan brandkåren hinner fram, säger Gunnar Lindh. Därför finns särskilda lösningar, till exempel ett sprinklersystem inbyggt i det stora kulturhuset, som hämtar sitt vatten ur en stor bassäng, som finns under huset. Vattnet pumpas upp med hjälp av ett dieselaggregat.

Utvägen har också utbildat en stor del av personalen, närmare 40 personer i brand- och utrymningssäkerhet, både teoretiskt och praktiskt.

– Vi är mycket nöjda med det arbete som Utvägen utfört åt oss, summerar Gunnar Lindh. Allt har fungerat smidigt och bra. Det har särskilt känts bra med en leverantör som förstår sig på våra speciella förutsättningar och kan lösa dem på ett snyggt sätt.