Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Övriga  |  Aros Congress Center

Aros Congress Center

Genomtänkta metoder att hantera bombhot
– Kursen har gjort att vi alla känner oss ännu mer säkra i hur vi ska hantera ett bombhot och dessutom tryggare på vår arbetsplats, avslutar Kjell Arne Ullström.
Aros Congress Center, ACC, i centrala Västerås är en anläggning där kraven på säkerhet är högt ställda. När anläggningen gästas av partikongresser och andra politiska sammankomster krävs extra noggranna säkerhetsrutiner – inte minst när det gäller hur bombhot ska hanteras.

Kraven på att uppdatera och skärpa säkerhetsrutinerna ytterligare aktualiserades när ACC utökade sitt fastighetsbestånd med det nyligen invigda Västerås Konserthus. Konserthuset och ACC har numera en totalyta på över
20 000 kvadratmeter.

– Det faktum att vi inom en snar framtid skulle öppna upp större ytor samt kungaparets närvaro vid invigningsceremonien den 7 september i år krävde givetvis att vi ökade beredskapen och kraven på våra säkerhetsrutiner ytterligare, säger Kjell Arne Ullström, teknik och säkerhetschef vid ACC.

Genom sina kontakter med Utvägen i Mälardalen fick Kjell Arne Ullström information om bombhotsutbildningen. En utbildning som både innehåller teoretiska som praktiska moment. Kursdeltagarna tränas bland annat i att identifiera och dokumentera ett bombhot.

– Inledningsvis fick vi definierat vad som allmänt kan betraktas som ett bombhot samt teorier kring vilka typer av individer eller grupper i vårt samhälle som kan tänkas framställa ett bombhot, berättar Kjell Arne Ullström.

I nästa steg i kursen fick man lyssna på inspelningar av bombhot, alla med verklighetsbakgrund. Innehållet lästes upp av skådespelare men hoten var helt autentiska. Ett moment som har syftet att träna upp iakttagelseförmågan och lära deltagarna att ”lyssna på rätt saker”, och att dessutom dokumentera det man hört på ett strukturerat sätt.

Genomtänkta metoder

– Alla vi som vara med på kursen kände att vi fick ut betydligt mer än värdefulla teorier och genomtänkta metoder för har vi ska hantera ett bombhot. Vi fick även tillfälle att fritt prata om våra funderingar inför de hotbilder som finns och fick metoder för hur vi ska hantera problematiken, även på det psykologiska planet.

I utbildningen ingick även en genomgång av praktiska metoder och klara rutiner som gav en fördjupad kunskap hur man ska agera inför ett bombhot.

– Kursen har gjort att vi alla känner oss ännu mer säkra i hur vi ska hantera ett bombhot och dessutom tryggare på vår arbetsplats, avslutar Kjell Arne Ullström.

Aros Congress Center är en av Sveriges modernaste kongress- och konferensanläggningar med kapacitet upp till 3 000 personer. Här finns 40 konferenslokaler med plats till 1 000 personer, utställningsytor, kongressbyrå och tre restauranger. Den nyinvigda konsertsalen och kammarmusiksalen har plats för 916 respektive 250 personer.

Utvägens arbete med Aros Congress Center