Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Övriga  |  Connex

Connex

Unik brandövning på norrlandståg
– Båda utbildningarna syftar till att skapa trygghet bland personalen, så att de vet hur de ska hantera situationerna när de uppkommer
Connex i Luleå har med Utvägens hjälp under hösten utbildat närmare 100 medarbetare. Bland annat ingick brand- och utrymningsövning. De realistiska övningarna arrangerades i en uppställd äldre tågvagn vid järnvägsstationen i Luleå.

I utbildningen ingick en utrymningsövning där Connex-personalen fick agera passagerare i en tågvagn som sedan rökfylldes samtidigt som brandlarmet gick. Jan Blom, från Connex i Luleå, var en av arrangörerna av utbildningen.

– Det var en upplevelse att i en hemtam miljö bli utsatt för en så realistisk övning med rök. Vi blev alla förvånade över hur lång tid det tog att komma fram till dörren och ta sig ut, berättar han. Jag tror de flesta av oss som medverkade var övertygade om att det skulle vara betydligt enklare att ta sig ut.

Jan Blom har arbetat som lokförare i 30 år och sysslat med ut- och fortbildning i cirka 20 år. I lokförarutbildningen var det obligatoriskt med brandutbildning, men han har aldrig varit med om en rökfylld utrymningsövning.

Helt ny utbildning

– Nej, det här var något nytt. Utvalda delar av personalen har haft katastrofövning tillsammans med Räddningsverket, men jag har aldrig hört talas om utrymning från vagnar tidigare, säger Jan Blom.

Utvägen i Luleå arrangerade utbildningarna under en tvåveckorsperiod i oktober. Förutom utrymningsövningen ingick en brandutbildning, första hjälpen och hjärt-lungräddning. Ett 80-tal tågmästare, cirka 15 tågförare och administrativ personal från Norrlandstrafiken på Connex genomgick utbildningen. Varje utbildningstillfälle tog en dag i anspråk och cirka tio personer deltog per gång.

ABC och HLR

– Meningen med den här utbildningen var att den skulle komma alla till del, förtydligar Jan Blom. Den är ett led i en längre utbildning där vi ska fräscha upp ABC- och HLR-kunskaperna, och där vi ska införa ett moment till, nämligen hur man tar hand om hastigt insjuknande passagerare.

I samband med utbildningen hade Connex arrangerat en föreläsning av Polisen som handlade om narkotika.

– Båda utbildningarna syftar till att skapa trygghet bland personalen, så att de vet hur de ska hantera situationerna när de uppkommer. Det har varit gedigna utbildningar och vi har haft ett bra samarbete med Utvägen som har visat att de verkligen kan tillföra kunskap, avslutar Jan Blom.