Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Övriga  |  Gunnebo Slott

Gunnebo Slott

Utbildning viktig i kulturhistoriska miljöer
– Alla anställda hos oss måste genomgå brandskyddsutbildning, där brandsläckning och utrymning är centrala delar, konstaterar Stefan Karlberg.
Att upprätthålla brandsäkerheten i känsliga miljöer, såsom kulturbyggnader, slott och museer är en utmaning. På Gunnebo slott sätts säkerheten i första rummet, receptet heter utbildning av guider och annan personal.

Stefan Karlberg, Gunnebo slott:
”Utbildning viktig i kulturhistoriska Att upprätthålla brandsäkerheten i känsliga miljöer, såsom kulturbyggnader, slott och museer är en utmaning. På Gunnebo slott sätts säkerheten i första rummet, receptet heter utbildning av guider och annan personal.
Gunnebo slott ligger i Mölndal utanför Göteborg. Det är en av Sveriges bäst bevarande 1700- talsmiljöer. Gunnebo slott uppfördes som sommarbostad åt köpmannen John Hall.
Byggnaden nyttjades som privatbostad fram till 1949 och öppnades ett par år senare för allmänheten, efter att Mölndals stad köpt anläggningen.
Idag bedrivs bland annat restaurangverksamhet, trädgårdsodlingar, butik, evenemang och guidade visningar. 25–30 personer är heltidsanställda på slottet. På sommaren behövs förutom guiderna, extra personal till trädgården, restaurangen och kontoret och då arbetar cirka 80 personer där. Slottet har 400 000 besökare per år.
Stefan Karlberg är förvaltare och byggnadsantikvarie vid Gunnebo slott. Han ansvarar bland annat för brand- och utrymningssäkerheten på slottet
och det är en delikat uppgift.
UTBILDNING VIKTIG
– Vi satsar mycket på preventivt arbete när det gäller säkerheten, berättar Stefan Karlberg. Utbildning av guider och annan personal hör till de viktigaste åtgärderna. Om olyckan skulle vara framme och vi behöver utrymma en byggnad är det viktigt att guiden snabbt vet vad som ska göras och leder sin grupp ut till säkerhet.
Brandsäkerheten på slottet är mycket viktig. Dels är slottets 1700-talskultur helt unik och måste skyddas. Dels har man ansvar för guidade grupper året om, vilket ställer ett stort ansvar.
Fasta brandskyddsåtgärder är en del av arbetet. Exempelvis installerades ett avancerat sprinklersystem för en tid sedan, anpassat för känsliga miljöer genom att det är förlagt dolt i små hylsor. Utrymningsplaner och mobila efterlysande utrymningsskyltar är andra åtgärder.
– Miljön på slottet är oerhört känslig, den är brandfarlig och antalet utrymningsvägar är begränsade, säger Stefan Karlberg. Det är svårt att skapa skyddade brandceller, som i vanliga byggnader. Under
dessa förhållanden är det viktigt att brandskyddskontrollen fungerar, att de utrymningsvägar som finns inte är blockerade,
eller att dörrar inte är låsta. Gunnebo slott har ett bra förhållande till Räddningstjänsten.
Man har genomgångar kontinuerligt och har upprättat en särskild insatsplan för slottet.
Ett fullständigt brandskydd går inte att åstadkomma i en kulturmiljö som Gunnebo slott, utan att det gör för stora inskränkningar i de historiska byggnaderna. Därför har utbildning för guider och övrig personal blivit en viktig byggsten i brandskyddsarbetet och
Utvägen Göteborg har anlitats för att hjälpa till med det.

ALLA UTBILDAS
– Alla anställda hos oss måste genomgå brandskyddsutbildning, där brandsläckning och utrymning är centrala delar, konstaterar Stefan Karlberg.
Vi är mycket nöjda med det arbete Utvägen har gjort. Eftersom de historiska byggnaderna är så unika och känsliga är det viktigt att personalen har rätt utbildning. Det är en trygghet både för dem och för besökarna.
Brandskyddsarbetet pågår konstant. Utvägen är inkopplad för att se hur man kan gå vidare. Det är bland annat viktigt att utbildning sker regelbundet och att nyanställda också får utbildningen, särskilt till sommaren då många extra guider anlitas.
– För oss som arbetar på slottet är det livsviktigt att brandskyddet fungerar, säger Stefan Karlberg. Om dessa historiska byggnader skulle skadas allvarligt så är det ett omistligt värde som går förlorat och det är det sista vi vill.

BRANDSKYDDSARBETE I KULTURMILJÖ
FAKTA OM GUNNEBO SLOTT
Gunnebos historia kan följas tillbaka till 1397, då namnet för första gången uppträder på en storgård med tillhörande kvarn. Sedan dess har gården varit i kunglig, kyrklig och frälse ägo.
Huset som är uppfört i slutet av 1700-talet i italiensk-fransk stil och är byggt i trä; furu och gran från norra Sverige. Huvudbyggnaden är på 900m2 och har 25 rum.
Hela parkanläggningen är öppen för allmänheten året runt och slottet kan beses invändigt vid guidade turer.
Omfattande restaureringsprojekt har utförts i flera omgångar efter arkitekten Carlbergs originalritningar.
2003 invigdes Gunnebo av kronprinsessan Victoria som kulturreservat, det första i Västa Götaland.
Stefan Karlberg är förvaltare och byggnadsantikvarie på slottet.
Delar av personalen i brandsläckningsutbildning i oktober i år.
Gunnebo slott arrangerar dramatiserade skådespel på slottet för att visa hur man levde och tänkte på 1700-talet.