Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Övriga  |  Haléns

Haléns

Säkerhet är en arbetsmiljöfråga på Haléns
- Både vår och personalens riskmedvetenhet är hög på grund av det och vi ser utrymningssäkerhet mer som en arbetsmiljöfråga för personalen.
Haléns i Borås är ett av Sveriges mest kända postorderföretag. Sedan drygt 50 år har man huserat i centrala Borås där lokalerna har byggts ut, byggts till och förändrats kontinuerligt sedan starten. Detta har ställt extra krav på utrymningsberedskapen.

Vi har valt att stanna kvar i centrala Borås på grund av att vår personal uppskattar närheten till staden, säger Ulf Törnblom, ansvarig för säkerhetsfrågorna på Haléns. Det har gjort det knepigt rent utrymningsmässigt och vi har därför satsat extra resurser på säkerheten.

Enligt Ulf Törnblom finns den stora hotellbranden i mitten av 70-talet kvar i minnet på de flesta som arbetar på Haléns.

Både vår och personalens riskmedvetenhet är hög på grund av det och vi ser utrymningssäkerhet mer som en arbetsmiljöfråga för personalen. Samtidigt som vi vill undvika stillestånd på företaget.

Ulf Törnblom kompletterade för några år sedan brandmyndigheternas arbete på Haléns med Utvägens kompetens.

Vi och brandmyndigheterna hade olika bedömningar om var säkerhetsribban skulle ligga, minns han. Deras kompetens vad gäller brandrisker och utrymningsvägar är hög, men vi eftersökte också bättre alternativ och utbildning av personalen på risker och möjligheter. Vi ville få en kombination av både hård- och mjukvarukompetens inom utrymningssäkerhet.

Mer att lära

Mjukvarudelen i Utvägens koncept bygger i stro del på utbildning av personalen. På Haléns har utbildningen av personalen har kompletterats med utrymningsövning.

När vi genomförde övningen hade vi en uppfattning att vi gjort mycket och att övningen fungerat väl. Men vid summeringen upptäckte vi en rad förbättringsåtgärder, berättar Ulf Törnblom. Bland annat hade en del personal gått in i områden som var rökfyllda vilket vid en skarp situation kunnat vara en dödsfälla.

Halén ska genomföra en ny utrymningsövning i december, där erfarenheterna från förra gången ska gås igenom.

Eftersom Haléns är en stor arbetsplats har man också många besökare, daggliga leveranser och underleverantörer för arbeten.

Vi har det yttersta ansvaret för alla dessa människors säkerhet, menar Ulf Törnblom. Därför har vi skapat rutiner vid besök, där alla måste skriva in sig och även anteckna vem som står ansvarig för besöket. Det handlar om att styra upp vår egen disciplin till stor del.

Skyltat om

Samarbetet med Utvägen har lett till att Haléns har skyltat om i samtliga sina lokaler, efterlysande linjer har målats i lager och trappor, dörrar har ändrats och man har gjort en helrenovering av hela utrymningsprincipen på företaget som består av fyra byggnader på 30 000 kvadratmeter uppdelat på lager och kontor.

Vi känner oss avsevärt tryggare nu, säger Ulf Törnblom. Efter den hemska branden i Göteborg var det flera ur personalen som kom fram och konstaterade att det var skönt att jobba på ett företag där det satsas på arbetsmiljö och säkerhet.

Fakta Haléns

Haléns är ett av Sveriges största postorderföretag, grundat 1947. Företaget finns i Borås och har 250 medarbetare. Omsättning 1998 var på 600 miljoner kronor.