Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Övriga  |  Skanska - Skatteskrapan

Skanska - Skatteskrapan

Skanska säkrar bygget
– Bränder är lyckligtvis rätt sällsynta på byggen. Men vi tittar nu på att införa samma rutiner som tillämpas på Skrapan på flera av våra byggarbetsplatser, säger Anna Ösund.
En byggarbetsplats är alltid under ständig förändring. Dörrar, trappor och hissar flyttas, byggs om eller stängs av dagligen under byggtiden. Vid ombyggnaden av Skatteskrapan i Stockholm har Skanska därför tagit hjälp av Utvägen för planering och uppmärkning av utrymningsvägar.

– En byggarbetsplats som ”Skrapan” ställer mycket speciella krav på brand- och utrymningssäkerhet, säger Anna Ösund, som är projektingenjör på Skanska.

Därför tog Skanska hjälp av Utvägen för att få professionell rådgivning om hur man planerar och genomför utrymning och skyltning i en lokal där förutsättningarna ständigt förändras.

– På sitt sätt är Skrapan extrem, vid en brand kan den höga höjden göra att den fungerar som en skorsten, säger Anna Ösund.

Ändå är det inte höjden som ger de största problemen, menar hon.

– Svårast att planera under byggtiden är utrymningsvägar under mark i källarplanen, där många av de slutliga utrymningsvägarna kanske inte ens är färdigbyggda.

Under byggtiden är huset dessutom fullt av material av olika slag, det blir långa utrymningsvägar beroende på vilken etapp av bygget man jobbar med.

Bygge är annorlunda

– Ett bygge skiljer sig från en fast arbetsplats på många sätt. Skyltningen blir provisorisk, brandsläckarstationer flyttas, brandvarnare måste placeras så de inte dammar igen – det finns mycket att tänka på, säger Ösund.

Byggarbetsplatser måste också skyddas mot inbrott med stängsel eller plank. Detta skalskydd gör det mer komplicerat att hitta bra utrymningsvägar under byggtiden.

Till skillnad från en vanlig arbetsplats är det också svårt att veta exakt hur många människor som befinner sig på ett bygge. Uppdragsgivaren vet inte alltid hur många – och vilka – av underleverantörernas anställda som är på plats.

– Därför är det extra viktigt att öva på utrymning så att alla rutinerna sitter på plats. Utvägen jobbar nu med att förbereda en sådan utrymnings- övning, säger Anna Ösund.

Skanska har som övergripande mål en nollvision när det gäller olyckor på byggarbetsplatser, och det systematiska brandskyddsarbetet är ett led i denna strävan.

– Bränder är lyckligtvis rätt sällsynta på byggen. Men vi tittar nu på att införa samma rutiner som tillämpas på Skrapan på flera av våra byggarbetsplatser, säger Anna Ösund.

Skatteskrapan blir Skrapan

Den legendariska Skatteskrapan på Söder i Stockholm byggs om för att rymma kommersiella lokaler, privata bostäder och studentbostäder. Under byggarbetstiden vistas mellan 200 och 500 personer på bygget. Ombyggnaden beräknas bli klar 2007.