Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Övriga  |  Skatteskrapan

Skatteskrapan

Byggarbetare övar i Skatteskrapan
– Effekterna var så mycket större och bättre än jag vågade hoppas på innan. Alla känner sin delaktighet.
Larmet går och som på given signal går alla bygg-arbetare mot trapphuset. Raska fötter i rejäla kängor klampar neråt för att komma ut. ”Brutet ben på våning åtta!” skallar en röst. ”Räddningstjänsten är på väg!” hörs en annan. Det är utrymnings-övning i före detta Skatteskrapan i Stockholm, en av de mer komplexa byggarbetsplatserna i landet i dag.

Bygget äger rum i Skanskas regi på uppdrag av ägaren Svenska Bostäder. Skanska är en stor och erfaren aktör i byggbranschen, men även med deras mått mätt är byggplatsen ovanligt komplex. Anna Ösund, Skanskas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvariga för bygget i Skrapan, menar att orsaken är att användningsområdet för huset ändras så markant.

– Från att ha varit kontor ska det bli studentbostäder med toaletter, avlopp och bredband. För att åstadkomma det tar vi upp hål överallt, vilket i sin tur gör hela huset till en gigantisk skorsten. Draget i huset skapar grogrund för eld att sprida sig om den skulle komma lös.

27 våningar hög

Att Skrapan är 27 våningar hög med fyra plan under markytan är en annan aspekt som gör byggplatsen speciell. Att ta sig ut vid en brand är inte helt lätt.

Enligt Anna Ösund går man igenom nödlägesberedskapen på byggen normalt vid byggstart och sedan behandlas inte frågan mer. I Skrapan är säkerhetssatsningen betydligt större och mer kontinuerlig.

Redan från början insåg Svenska Bostäder att riskerna för bygget krävde stor strategisk insats. I nära samverkan med Stockholms brandförsvar och Utvägen har säkerhetsbehoven kartlagts och åtgärder vidtagits för att leva upp till en så säker arbetsplats som möjligt. Utrymningstryggheten är en viktig punkt. Larm, brandavskiljare och hantering av gas och byggmaterial är andra.

Rökdykare övar

Utrymningsövningen, som Utvägen arrangerar tillsammans med Räddningstjänsten, är ett led i det omfattande säkerhetsarbetet. Att Räddningstjänsten deltar gör övningen speciell.

Håkan Ferm på Katarina brandstation menar att en storskalig övning som den här är ovanlig.

– Ur Räddningstjänstens perspektiv är övningar i verkliga miljöer väldigt bra. Rökdykare måste öva fyra gånger per år för att få fortsätta sitt yrke. Vanligen äger de rum i våra egna lokaler. Att vara ute i verkligheten är så mycket bättre.

Bäst effekt tycker han övningen får om den sker helt oförberett.

Stark delaktighet

Skanska förvarnade sin personal om att övningen skulle äga rum någon gång under veckan, men inte exakt när. Anna Ösund menar att en helt oförbered övning var utesluten med tanke på de hisnande höjderna och risken att falla, eller om någon för den delen skulle gripas av panik och hoppa.

När alla är räddade, personalen räknad och brandbilarna lämnat platsen är övningen över. Nu utvärderas alla moment. Anna Ösund är mer än nöjd.

– Effekterna var så mycket större och bättre än jag vågade hoppas på innan. Alla känner sin delaktighet. Vid ett skarpt läge är det viktigt att alla tar ansvar och är förberedda på vad de ska göra. Att öva under verkliga förhållanden är bästa sättet att förbereda sig.

Utrymningsövningen, som Utvägen arrangerar tillsammans med Räddningstjänsten, är ett led i det omfattande säkerhetsarbetet.