Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Sjukvård  |  Grundutbildning

Grundutbildning

Han brinner för utbildning
Medvetenheten och att man agerar snabbt är två avgörande faktorer för överlevnad när en brand eller en olycka uppstår, säger brandmannen Peter Danell som utbildar i HLR samt brand- och utrymningssäkerhet för Utvägen.

Peter Danell arbetar som brandman och hjälper sedan några år tillbaka Utvägen med utbildning i brand- och utrymningssäkerhet för utrymningsledare, samt HLR och DHLR (HLR med hjärtstartare) för alla medarbetare. Peter har stor erfarenhet och är en uppskattad utbildare. Kunderna finns både i privata företag och offentlig verksamhet.

– Det här är antagligen den viktigaste utbildningen man kan få, säger Peter Danell. Praktisk utbildning är den enda vägen till riktig kunskap och förståelse om de här sakerna.

I Sverige omkommer cirka 120 personer i bränder varje år. En stor del av dem skulle kunna räddats om medvetenheten och kunskapen var lite större. Därför är det viktigt, för att inte säga livsviktigt, att ta just den här typen av utbildning på allvar.

– Jag har varit på arbetsplatser där vissa inte vill delta i övningarna, berättar Peter. ”Jag ska bara göra klart det här först” eller ”Det är alltid falsklarm” är två ihåliga argument, som jag hört. Men man kan inte prata bort en brand.

Peter Danell och hans kollega Ola Rosander brukar visa en film från en brand på en nattklubb i New York för dem som går utbildningen. Likheten med branden på Backaplan i Göteborg för 16 år sedan är slående. På två minuter är lokalen övertänd.

– De som är skeptiska innan utbildningen brukar komma fram och tacka när de sett filmen, säger Peter. Det är mycket övertygande.

Ju tidigare du kan göra en insats, desto större chans för överlevnad. Det gäller både livräddande åtgärder och brandinsatser. Därför är kunskap så viktig och kan vara helt avgörande.

– Vi brukar köra mycket praktiska moment, säger Peter. Det ökar inlärningen och är roligare. Jag tycker om att ställa frågor och få ett engagemang från deltagarna. Och när det gäller att handha en brandsläckare så måste man göra det i verkligheten. Det är inget som man kan läsa sig till.

Peter och Ola har alltid med sig övningsutrustning. Vid HLR får alla deltagare en docka att öva på, hjärtstartare i de fall det behövs och vid praktisk brandsläckarutbildning så avslutas alltid övningen med att man får gå ut och släcka ett brinnande eldfat.

Utbildningen brukar ske hos kunden, vilket har den effekten att man kan ta tag i lokala förhållanden, rutiner och förutsättningar. Det är skillnad på ett vanligt kontor och en restaurang eller ett hotell.

– Hotell är väldigt speciellt. Där är det normalt fler gäster än personal, särskilt på natten. Hotell är särskilt farliga, eftersom det är okända lokaler för de flesta och vanligare med brand än på andra arbetsplatser. När jag själv bor på hotell brukar jag alltid kolla var närmaste nödutgång finns. Vanligtvis i ändan av en korridor. Så provgår jag sträckan, så jag vet hur långt det är. Om det börjar brinna och korridoren är rökfylld, så är det bra att ha en aning om hur långt det är. En enkel, men bra sak, avslutar Peter Danell.