Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Sjukvård  |  SVPH Äldreboende

SVPH Äldreboende

”Alla ska kunna brand och utrymning”
Anders Karlsson, driftledare och tf chef för fastighetsavdelningen på äldreboendet SVPH
Det här är berättelsen om ett äldreboende som tänker på sina gäster och patienter med extra omtanke in i minsta detalj.

Äldreboendet SVPH har tre ledord är ”trygghet, glädje och omtanke”, vilket genomsyrar all verksamhet, inte minst brand- och utrymnings- 
säkerheten.

 

Utvägenytt har besökt ett mycket speciellt seniorboende i Bromma, väster om Stockholm. Det heter Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) och har funnits i över 150 år. De grundläggande tankarna kring SVPH är lika aktuella idag som de var för ett och ett halvt sekel sedan. Idén är att erbjuda äldre ett eget boende med god service, trivsel och trygghet. SVPH har idag en modern och väl fungerande organisation som omsatte över 171 miljoner kronor förra året.

Sällskapet garanterar att man som äldre kan bo i deras lägenheter eller vårdboende livet ut, om man så önskar. Det finns en garanti som gör det möjligt att anpassa hyran efter hyresgästens ekonomiska situation. Det i sig är en trygghet för de som är äldre.

SVPH har cirka 550 hyreslägenheter fördelade på tre anläggningar för de som fyllt 55 år eller äldre och uppskattar bekvämlighet med extra livskvalitet, samt 67 platser i vård- och omsorgsboende. 230 medarbetare tar hand om de äldre.

 

Brand- och utrymningssäkerhet

SVPH har anlitat Utvägen i många år. Det började med uppmärkning, skyltar och traditionellt SBA-arbete. Stiftelsen har jämt satt säkerheten i första rummet, så brandskyddet har alltid varit väl dokumenterat med statusuppdateringar, kontrollronder, etc. Ansvaret har legat på de olika fastigheterna. En fastighet hos SVPH kan bestå av flera huskroppar. All brandskyddsinformation har funnits i en pärm hos respektive fastighetsansvarig.

Tidigt på våren 2016 började de titta på Utvägens system ZuCasa, SBA på webben. Eftersom allt varit noga dokumenterat och välskött tidigare, så fanns ritningar, dokumentation och formulär lätt tillgängligt hos de olika ansvariga. Så beslutet att digitalisera det hela var lätt att fatta.

Utvägen gick igenom allt material, scannade in ritningar och gjorde dem digitala och la in kontrollpunkter interaktivt.

Så gjorde Utvägen en ny inventering i alla fastigheter på alla plan för att se till att ”kartan stämde med verkligheten”. Några brister upptäcktes och kunde korrigeras allt eftersom. I vissa fall fick man komplettera med nya skyltar, uppdatera utrymningsplaner, sätta in ny efterlysande linjer som slutat lysa etc.

Redan till sommaren var systemet klart att börja användas. Fastighet efter fastighet fick prova det i verkligheten med hjälp av nya iPads.

 

Kontrollronder

Anders Karlsson är driftledare och tillförordnad chef för fastighetsavdelningen och ansvarig för brand- och utrymningssäkerhet.

– Jag kunde då följa interaktivt på min dator hur våning för våning, fastighet för fastighet uppdaterades i ZuCasa. Allt eftersom kom rapporter från kontrollronderna in, brister upptäcktes och kunde åtgärdas snabbt. För mig blev arbetet mycket lättare, helt transparent och ger mig full kontroll över hur statusen ser ut.

Kontrollronderna ska genomföras varje halvår, alltså två om året. Tidigare gick fastighetsskötaren tillsammans med ansvarig boendevärd, nu tar den fastighetsansvarige med sig en eller flera medarbetare varje gång, för att introducera fler i brand- och utrymningssäkerhetsfrågor. Det kan vara vårdpersonal, lokalvårdare, kökspersonal, hemtjänst etc. Tanken är att göra alla involverade i brand- och utrymningssäkerheten.

– Det har varit väldigt uppskattat, berättar Anders Karlsson. När medarbetarna får se exempel på hur man ska göra och inte göra i verkligheten så förstår de mycket bättre.

Anders berättar om en medarbetare som blivit så glad att få en förklaring på varför hon inte skulle ställa en vagn framför en dörr eftersom det var en nödutgång, eller en annan som fick veta hur säkerhetsdörrarna fungerade och varför man ska använda den ena och inte den andra dörren. Ofta enkla saker, men de blir så mycket tydligare när man får veta den bakomliggande orsaken.

Under november började det automatiska påminnelsesystemet i ZuCasa fungera. Ett mejl går ut till respektive ansvarig och påminner om att det är dags för nästa kontrollrunda. Nu kan Anders Karlsson sitta lugnt och titta i systemet hur de ansvariga i hus efter hus gör det de ska, eventuella brister flaggas upp och blir åtgärdade.

Utbildning

SVPH har så klart all nödvändig brandskyddsutrustning som finns. Brandsläckare, brandfiltar, hjärtstartare och utrymningsskyltar och markeringar finns. I vård- och omsorgsboendet finns direktlarm till räddningstjänsten. Det är en säkerhetsåtgärd, eftersom det finns demensboende där.

– Allt teknik och alla säkerhetssystem i all ära, säger Anders Karlsson, det spelar ingen roll hur många skyltar, brandsläckare och brandvarnare man har om inte personalen och de boende har kunskap om de här sakerna. Därför tog vi ett beslut tidigare i år att all personal ska få grundläggande utbildning i brandkunskap.

– En sak är att vi tillhandahåller en säker miljö här, säger Anders. Det är en självklarhet och lagstadgat att det är brandklassade dörrar etc. Det andra, som är minst lika viktigt är att alla måste veta hur man ska bete sig om olyckan är framme. Till exempel att veta var brandceller finns dit man kan föra folk i säkerhet. Man kan aldrig ha för lite kunskap om de här sakerna.

Det är viktigt för SVPH att alla ska bli delaktiga. Innan året är slut kommer alla ha genomgått utbildningen. Då kommer nästa utbildning att starta, det är utbildning för utrymningsledare, som vissa nyckelpersoner ska genomgå, samt de som vill och visar intresse. Det är bra att flera kan de bitarna också.

– Jag är väldigt nöjd med hur Utvägen har genomfört uppdragen här, slår Anders fast. Både vad gäller ZuCasa och utbildningarna. Håkan Hedermo som hållit i det mesta är mycket bra att ha att göra med och vi har fått mer än det som var utlovat. Det känns tryggt att ha Utvägen som våra egna brand- och utrymningsexperter.