Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Detaljhandel  |  ICA Kvantum

ICA Kvantum

Diskoteksbranden blev en larmsignal
- varje avdelning alltid har en ansvarig utrymningsledare som tjänstgör i butiken.
Sedan ett par år tillbaka har ägarna till ICA Kvantum i Götene gjort en massiv insats för att successivt förbättra brand- och utrymningssäkerheten i sin butik. Det handlar om allt från en inledande nulägesanalys, vägledande markeringar, utbildning av all personal till en avslutande utrymningsövning.

Carl-Gunnar Olofson startade butiken 1975. Idag bedriver han verksamheten tillsammans med sonen Johan som efterhand ska ta över butiken. Under åren som gått har butiken expanderat och i dag förfogar man över en lokalyta på totalt cirka 2 300 kvm.

Inga anmärkningar

– Brandmyndigheten har gått syn i butiken åtskilliga gånger genom åren, men aldrig haft några anmärkningar eller konkreta förslag till förbättring av brand- och utrymningssäkerheten i lokalerna, säger Carl-Gunnar Olofson. Men när jag läste om hur många liv som hade gått till spillo vid diskoteksbranden i Göteborg kände jag att jag ville ta ett större ansvar för personal och kunder och på eget initiativ förbättra utrymnings- och brandsäkerheten i butiken.

Lättare inom industrin

Carl-Gunnar Olofson menar att det är svårare att säkerställa en utrymning inom dagligvaruhandeln än inom exempelvis industrin.

– Där är ju personalstyrkan i stort sett densamma under hela arbetsdagen. I vår bransch varierar både antalet kunder och personal beroende på tidpunkt och veckodag, säger Carl-Gunnar Olofson.

På ICA Kvantum i Götene har man tillsammans med Arne Hedström på Utvägen i Västergötland löst problemet genom att utse en utrymningsledare inom varje särskild avdelning i butiken. Ett ansvar som fördelas enligt ett rullande schema. Lösningen innebär att varje avdelning alltid har en ansvarig utrymningsledare som tjänstgör i butiken. Vid personalutgång och kassor finns dessutom alltid aktuella arbetsscheman med arbetstider för alla anställda.

På så sätt kan vi enkelt pricka av och ha kontroll över att alla kommit i säkerhet.

Carl-Gunnar och Johan Olofson är inte ensamma om att vara nöjda med resultatet av säkerhetsförbättringarna i sin ICA-butik.

– Förutom att personalen och många kunder sagt sig uppskatta vårt säkerhetsarbete har även brandmyndigheten uttryckt sig i mycket positiva ordalag om åtgärderna, berättar Carl-Gunnar. Dessutom fick vi klart godkänt på den brandövning vi genomförde.

Butiken var helt utrymd fem minuter efter att larmet gått. Detta trots att larmet inte hördes i hela lokalen. Larmutrustningen visade sig vara underdimensionerad i förhållande till lokalens storlek. Inom kort ska vi därför installera ett larm som håller måttet. Dessutom ska vi ha utrymningsövningar med jämna mellanrum.

– En åtgärd som är extra viktig i vår bransch, där vi förutom den ordinarie personalen även har många säsongsanställda, avslutar Carl-Gunnar Olofson