Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Hotell  |  Fyrishov

Fyrishov

Systematik gav nytändning
- Vi är nöjda med den hjälp vi fått av Utvägen och samarbetet fortsätter.
På Fyrishovs bad- och sportanläggning i Uppsala har man i praktiken tillämpat nya lagen om skydd mot olyckor sedan våren 2003. Den första måndagen i varje månad ser tre medarbetare till att reglerna kring det systematiska brandskyddsarbetet fullföljs.

– Intresset för och medvetenheten om ett effektivt och välfungerande brandskydd är mycket större nu jämfört med tidigare berättar Eric Hilmersson, teknisk chef vid Fyrishov. Ligger inte checklistorna, som vi utarbetat tillsammans med Utvägen, på mina medarbetares bord redan under tidig morgon hör de av sig till mig direkt med frågan: ”Eric, var är listorna?”.

Tidigare gjorde Räddningstjänsten brandsyn på Fyrishov en gång om året. Framkom det fel eller brister i brand- och olycksskyddet så åtgärdades de så snart som möjligt.

– När det väl var gjort utgick vi från att allt var i sin ordning och inväntade i lugn och ro nästa års brandsyn, menar Eric Hilmersson.

Nu är läget annorlunda på Fyrishov. De underlag man fått levererat i form av checklistor, drift- och underhållsinstruktioner, kontrollscheman och brandskyddsinstruktioner är lätta att förstå och är utmärkta som hjälpmedel i vardagen.

– Inte minst när vi ska kontrollera funktionen hos exempelvis belysning, brandsläckare och utrymningsvägar.

Ökad initiativförmåga

Enligt Eric Hilmersson sätter dokumentationen också igång och utvecklar den egna initiativförmågan hos personalen. Vilket medför att det systematiska brandskyddsarbetet aldrig blir en ren rutinåtgärd.

– Nej, istället öppnar dokumentationen upp ögonen för oss och medvetandet om alla riskmoment har ökat. Idag kan ingen av oss gå förbi en brandsläckare eller nödbelysning utan att se till att allt fungerar. Så i praktiken fullföljer vi vårt systematiska brandskyddsarbete dagligen här på Fyrishov poängterar Eric Hilmersson.

Alla anställda är involverade

Fyrishov har 54 fast anställda och ungefär lika många timanställda. En personalstyrka som under våren 2003 genomgick valda delar ur Utvägens utbildningsprogram. Det gör att alla som arbetar gemensamt engagerar sig i det systematiska brandskyddsarbetet och kollar upp att allt fungerar som det ska. Något som även ökat sammanhållningen bland alla de som arbetar på anläggningen.

– Vi är nöjda med den hjälp vi fått av Utvägen och samarbetet fortsätter. Nästa steg blir att vi kommer att upprätta riskanalyser och fortsätta med utbildning. För även det som redan är bra kan göras ännu bättre, avslutar Eric Hilmersson.

Medarbetarna på Fyrishovs bad- och sportanläggning ser själva till att reglerna kring det systematiska brandskyddsarbetet fullföljs.