Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Hotell  |  Stora hotellet i Linköping

Stora hotellet i Linköping

Säkra hotell ger konkurrensfördelar
– Vi var först med efterlysande linjer för hotell i Sverige, berättar Tomas som även ser säkerheten som ett starkt konkurrensmedel gentemot andra hotell.
I Sverige har vi varit förskonade från hotellbränder de senaste åren. Dock har vi haft allvarliga tillbud och internationellt finns många skrämmande exempel på förödande bränder i hotell. Nu skärper också de stora företagen sina säkerhetsrutiner för medarbetare som bor på hotell. Säkerhet och trygghet kommer att bli avgörande faktorer vid hotellvalet.

Tomas Hörnstedt är VD och delägare i tre hotell i Linköping, Mjölby och Vimmerby. Tre anrika stadshotell där säkerheten för gästerna har hög prioritet.

– Det finns framförallt en händelse som etsat sig fast i mitt minne och fått mig att bli ännu mer säkerhetsmedveten, berättar han. Det är branden på färjan Scandinavian Star 1990, som inträffade i samband med att vi övertog Stora Hotellet i Linköping. En sådan katastrof får bara inte inträffa här, det är helt förödande för en hotellverksamhet.

Tomas beslöt sig för att lägga ribban för säkerhet högt, högre än vad lagar och förordningar föreskrev. Efter en omfattande säkerhetsanalys av framförallt brandsäkerheten kom han i kontakt med Utvägen i Östergötland.

– Stora Hotellet byggdes 1852 och har en gammaldags unik charm som våra gäster uppskattar, berättar Tomas, men gamla hus byggdes inte för vår moderna brandsäkerhet. Därför krävs det mer arbete och större investeringar för att hålla en optimal säkerhetsnivå på våra hotell.

Stora Hotellet var i behov av viss renovering i samband med att Tomas företag övertog driften, men istället för att satsa på ommålning och kosmetik, som Tomas själv uttrycker det, så investerade man över en halv miljon kronor på ökad säkerhet.

Självlysande utrymningsplaner

I Tomas Hörnstedts säkerhetsanalys av Stora Hotellet, och sedermera hotellen i Vimmerby och Mjölby, ingick framförallt tre stora åtgärder:

• installation av automatiska brandlarm
• kontinuerlig utbildning av all personal i brandsäkerhet
• installation av efterlysande linjer och utrymningsskyltar

Dessutom installerades branddörrar och på insidan av dörrarna till varje hotellrum monterades efterlysande utrymningsplaner, där varje gäst snabbt kan orientera sig till utrymningsvägarna om olyckan är framme.

– Vi var först med efterlysande linjer för hotell i Sverige, berättar Tomas som även ser säkerheten som ett starkt konkurrensmedel gentemot andra hotell.

– Det är mycket viktigt att jag själv, min personal och våra gäster ska känna oss trygga på hotellen. Vårt mål är att ha bättre säkerhet än våra konkurrenter.

Stora Hotellet har många stora företag, bl a Saab och Celsius, som återkommande kunder och de tittar mycket noga på totalsäkerheten för sina medarbetare. Även de ledande resebyråerna som Nyman & Schultz och Bennet informerar sina kunder om hotellens brandsäkerhetsnivåer.