Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Industri  |  Ecophon

Ecophon

Branden aktiverade skyddsarbetet
Den 11 augusti brann det på Ecophon. Tack vare väl utvecklade brand- och utrymningsrutiner kom inga människor till skada. Räddningstjänstens snabba ingripande begränsade dessutom skadorna på produktionen rejält.
Måndagen den 11 augusti klockan 14.30 gick brandlarmet på Ecophon utanför Helsingborg. En av maskinerna i produktionslinjen hade fattat eld. Röken var kraftig och anläggningen på drygt 12 000 kvadratmeter rökfylldes snabbt.

– Trots den intensiva rökutvecklingen kom hela personalstyrkan i produktionen och på fabrikskontoret snabbt ut ur den eldhärjade anläggningen helt oskadda. Brandkåren kunde därför börja sitt släckningsarbete direkt vid ankomsten till Ecophon.

– I det läget var jag extra tacksam för att vi kontinuerligt förbättrat utrymningssäkerheten i våra anläggningar, säger Matts Olsson, fastighetschef och säkerhetschef på Ecophon i Hyllinge.

Under de senaste åren har Ecophon investerat i Utvägens hela koncept för brand- och utrymningssäkerhet, inklusive en brand- och utrymningsövning i företagets anläggningar.

– Redan innan branden hade vi planerat in ett datum för ännu en utrymningsövning. Så långt hann vi inte, fortsätter Matts Olsson. Men när olyckan väl var ett faktum visade sig våra brand- och utrymningsrutiner fungera i det närmaste helt perfekt.

Krisgruppen snabbt på plats

– I samband med att nya brand- och utrymningsrutiner arbetades fram, bildade vi en särskild krisledningsgrupp med uppgift att i möjligaste mån säkerställa verksamheten i våra produktionslinjer om olyckan är framme, berättar Matts Olsson. Av en tillfällighet fanns hela krisstyrkan på plats på företaget när branden bröt ut. En ödets nyck som gjorde att krisgruppen snabbt var på plats och kunde hjälpa till så att inga människor kom till skada. Dessutom kunde man förhindra allvarliga driftstopp i resten av företagets produktionslinjer. Genom detta snabba ingripande tappades endast ett skift på övrig produktion.
– Branden i vår produktionsanläggning har bekräftat för oss hur viktigt det är att bedriva ett aktivt arbete när det gäller brand- och utrymningssäkerhet, säger Matts Olsson.

Enligt Matts Olsson kommer Ecophon snarast att vidareutveckla och ytterligare förbättra sina utrymnings- och organisationsplaner. Dessutom kommer man att ha tätare intervaller mellan brandövningarna, men även fokusera mer än tidigare på brand- och utrymningssäkerheten i kontorsanläggningarna.

– Den delen av verksamheten har hittills inte fått samma prioritet som produktionsanläggningarna. Men det ska det bli ändring på nu, avslutar Matts Olsson.

Matts Olsson är fastighets- och säkerhetschef på Ecophon i Hyllinge.

Fakta om Ecophon:

Ecophon startade för 30 år sedan som en liten avdelning inom Isover Gullfiber AB. Företaget förädlar isoleringsmaterial av halvfabrikat från Isovers anläggning i Billesholm, som utvecklas till ljudabsorberande innertak. Produkter som exporteras över hela världen. Företaget ingår i Saint-Gobain-Grup-pen. Huvudkontoret, den huvudsakliga produktionen och utvecklingscentrat för Ecophongruppen ligger i Hyllinge, strax utanför Helsingborg.

Utvägens arbete med Ecophon

» Krisledningsspel