Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Industri  |  Kraftfoods (Marabou)

Kraftfoods (Marabou)

Enkelt, snabbt och säkert
Kraftfoods Sverige har använt Zu Casa i snart ett år och är mycket nöjda med systemet. Mycket pappersarbete är borta, säkerheten och kontrollen har ökat.
Arja Vilén är ansvarig för skydd, säkerhet och miljö vid Kraftfoods Sverige. För knappt ett år sedan började de använda Utvägens system för systemetisk brand- och utrymningskontroll på webben, Zu Casa.

Kraftfoods marknadsför många kända varumärken, bland annat Marabou, Freia, Gevalia, O’Boy. Huvuddelen av verksamheten finns i Upplands Väsby utanför Stockholm, med både produktion och kontor. – Vi har sju byggnader, med över 100 000 kvadratmeter yta, som huserar 6–700 medarbetare här i Upplands Väsby, berättar Arja Vilén.

FÄRRE KONTROLLER
Tidigare fanns tio brandskyddskontrollanter som höll i brandskyddskontrollerna, som skedde en gång i månaden. Idag finns tre kontrollanter  som rapporterar via Utvägens system Zu Casa och kontrollerna sker nu en gång i kvartalet. Därutöver görs dagliga skyddskontroller av exempelvis utrymningsvägar och andra säkerhetskontroller.
– Den stora fördelen med det nya systemet är att pappershanteringen har minskat betydligt, säger Arja Vilén. Tidigare skrev kontrollanterna
12-15 listor med 5–10 ark papper vid varje kontroll. Idag rapporterar de direkt in i systemet via sina laptops eller pc. Det här innebär att brandskyddet är kontinuerligt uppdaterat, ingen tid till sammanställning behövs och uppgifterna finns tillgängliga från vilken dator som helst. Bara man har inloggningsuppgifterna med sig. Zu Casa är en webbaserad tjänst som är helt anpassad efter kundens förutsättningar.

SMIDIG KONVERTERING
– Övergången från papper till webb gick förvånansvärt smidigt, intygar Arja Vilén. Mats Englund och Jonas Engman på Utvägen genomförde konverteringen, vilket gick mycket bra och blev lättarbetat och rätt från början. Man utgick från våra gamla rapporter och la in dem med några förbättringar, så vi behövde inte anpassa vårt system efter någon förutbestämd mall.
En stor fördel är också uppföljning och avvikelserapporter. Systemet varnar för brister och åtgärder kan sättas in snabbare. Arja Vilén kan se vilka kontroller som är utförda och vilka som inte är det
– Det här underlättar arbetet oerhört. Jag fångar upp bristerna och kan direkt se vilka åtgärder som behöver göras och vilka som är gjorda, hur de har gjorts, av vem och när. Dessutom att det sker på rätt sätt, vilket inte är helt oviktigt, säger hon.
Kraftfoods har ett högt säkerhetstänkande och har varit förskonade från större olyckor. Mindre incidenter inträffar förstås, maskiner går sönder, driftstopp inträffar, men någon brand eller annan typ av olycka har man sluppit. Nästan alla enheter är nu anslutna i systemet. Nu planerar man för att gå vidare och lägga in andra säkerhetskontroller i systemet. Möjligheterna är många.
– Med det här systemet kan vi i framtiden ännu lättare undvika incidenter och känna en ännu större trygghet. Sammanfattningsvis kan jag säga att vi är mycket nöjda, avslutar Arja Vilén.
Kraftfoods Sverige har använt Zu Casa i snart ett år och är mycket nöjda med systemet. Mycket pappersarbete är borta, säkerheten och kontrollen har ökat. Arja Vilén, Kraftfoods Sverige, om Zu Casa: ”Enkelt, snabbt och säkert”

10 FÖRDELAR MED ZU CASA
1. Ett komplett ledningssystem.
2. Ger en total överblick över statusen
i alla enheter/fastigheter
3. Tillgängligt från vilken dator som helst.
4. Ingen programvara behövs.
5. Programuppdateringar sker automatiskt.
6. Lätt att konvertera oavsett vilket system man arbetat med tidigare.
7. Anpasssningsbart efter den egna strukturen.
8. Säkerhetskopieras varje dygn.
9. Automatisk påminnelse för kontroller.
10. Grunden för allt brandskyddsarbete.