Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Industri  |  Plannja Siba

Plannja Siba

Vi är mycket nöjda med Utvägen
- Utvägen är en entreprenör som vi verkligen litar på, säger Charlie Christiansen.
Charlie Christiansen är ansvarig för brandskyddsutbildning på Plannja Siba i Järnforsen. De har anlitat Utvägen i Kalmar i tolv år, med gott resultat.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet, säger Charlie Christiansen. 1995 började vi samarbetet, där Utvägen gjorde en nulägesanalys. Därefter har det rullat på med kontinuerlig uppdatering av allt från den fysiska uppmärkningen till genomgång av det systematiska brandskyddet.

Utvägen har genomfört grundutbildning av hela personalen, 100 personer. Till det kommer HLR-utbildning som görs med halva personalstyrkan vart annat år. Varje år görs en revision av det systematiska brandskyddsarbetet.

Charlie Christiansen framhåller att den kontinuerliga utbildningen är viktig, eftersom ny personal kommer in och kunskaperna måste fräschas upp. Nya saker tillkommer i utbildningarna och Utvägen ser till att de är uppdaterade.

– Utvägen är en entreprenör som vi verkligen litar på, säger Charlie Christiansen. En stor fördel är att de kan ta ansvar för helheten. Om det är något som ligger utanför deras kärnområde, så tar de in folk som kan hjälpa till med det också. Tillgänglighet och service är också en styrka hos Utvägen.

Skyddsombuden och produktionssamordnarna har utbildats i det systematiska brandskyddsarbetet, där Plannja Siba tillsammans med Utvägen upprättat stycklistor för de olika ansvarsområdena. Två gånger per år görs brandskyddsronder och där är stycklistorna ett utmärkt hjälpmedel. Charlie Christiansen tycker att det arbetet är mycket väl genomtänkt.

– Människor av kött och blod är det viktigaste på varje arbetsplats, avslutar Charlie Christiansen. Man kan aldrig underskatta vikten av att se till att alla är utbildade i säkerhetsfrågor.

Fakta Plannja Siba AB

Tillverkar Plannjas alla produkter inom produktområdet takavvattning, exempelvis hängrännor, rör och kompletta system. Företaget ligger i Järnforsen i Småland. Plannja Sibas produkter säljs till både proffs- och privatmarknaden. Företaget har 100 anställda och omsätter 200 miljoner kronor.

Detta har Utvägen gjort

• Nulägesanalys

• Uppmärkning och kontroll

• Systematiskt brandskyddsarbete

• Grundutbildning

• HLR-utbildning