Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Industri  |  Sundström Safety

Sundström Safety

Nytt brandskydd – försäkringspremien sänktes dramatiskt
Familjeföretaget Sundström Safety tillverkar andningsskydd i olika former för export världen över. Som specialister är de väl insatta i hur vi människor påverkas av rök och gaser. Att hålla hög intern brandsäkerhet är en självklar satsning. Fördelarna är så många.

En brand som skulle orsaka ett längre driftstopp vore ödesdiger för oss. Vår utrustning är egenutvecklad och specialbeställd. Att ersätta den skulle vara både tidsödande och kostsamt, säger Michael Sundström, delägare och platschef.

Att hålla hög säkerhet menar han också är att föregå med gott exempel i branschen. Produkterna hör till säkerhetsområdet och för att skapa trovärdighet tar företaget ansvar fullt ut.

Vid sidan av ökad säkerhet har arbetet gett ekonomiska fördelar.

– Vi har fått ner försäkringspremien så mycket att investeringen nästan betalat sig självt. Förvånande kanske men säkerheten blir så mycket högre att försäkringsbolaget känner sig tryggt. Det gläder oss.

I linje med det systematiska brandskyddet ser de sitt säkerhetsarbete som ständigt pågående eftersom verksamheten lever.

– Nya medarbetare börjar och ny utrustning tillkommer. Därför har vi återkommande utbildningar och utrymningsövningar med ett visst intervall i samarbete med Utvägen.

Nyligen genomfördes en utrymningsövning med rökeffekter. Resultatet var bra med ett par undantag. För att kunna härleda och korrigera saker som inte är bra menar Michael Sundström att övningar är viktigt.

– Poängen med att öva är att var och en gör som de ska enligt utrymningsplanen, som om det vore skarpt läge. Att göra något i praktiken registreras effektivare av hjärnan än att bara lyssna till en instruktion. Skulle sedan en situation inträffa i verkligheten gör vi rätt utan att reflektera över det.

Som specialister på andningsskydd har företaget stor kunskap om hur olika gifter påverkar oss människor. Vilka ämnen som är farligast har Michael Sundström svårt att ta ställning till.

– Det finns så många föroreningar ute i samhället som är skadliga för oss. Rökgas är ett exempel på gas som är väldigt skadlig för oss och som påverkar oss snabbt. Efter bara en kort stund tuppar vi av. Eftersom bostäder och kontor är fyllda av olika plaster idag är rökgaser ett stort problem vid bränder.

Sundström Safety bedriver själva ingen riskverksamhet i egentlig mening. Men i deras gaslaboratorium, där filter och masker testas, ingår flykthuvan som säkerhetsutrustning. – Skulle olyckan vara framme måste vi kunna skydda våra medarbetare.