Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Industri  |  Vin & Sprit

Vin & Sprit

Vin & Sprit integrerar brandskydd i underhållssystemet
Redan när Urban Nilsson var i färd med att bygga upp ett nytt databaserat underhållssystem, såg han möjligheterna att även införliva brandskyddstillsynen i rutinerna.

Det var dock först i samband med att Utvägen var på plats och genomförde nulägesanalyser, utrymningsplaner och det systematiska brandskyddsarbetet, som planerna blev konkreta.

– Jag initierade då ett möte mellan leverantören av underhållssystemet, Idus i Härnösand, och Utvägen, berättar Urban Nilsson.

Informationen från Utvägens analyser och de ritningar som gjorts för utrymningsplaner lades då in i underhållssystemet. På så sätt fick Urban all nödvändig information samlad på ett ställe, och det blev betydligt lättare för utrymningsledare och andra kontrollanter att genomföra besiktningarna.

– Eftersom Utvägens information samlas i vanliga exeldokument och CAD-ritningar, är det mycket lätt att integrera informationen i Idus underhållssystem, menar Urban. Nu har vi 100 procents kontroll.

Idus underhållssystem bygger på bildnavigering och visuella bilder av hela fabriken, alla maskiner och dess olika delar. Urban Nilsson har själv tagit drygt 700 bilder som lagts in i systemet. Genom att klicka på bilderna i systemet, kommer man lätt fram till rätt position och kan därifrån göra sina felanmälningar.

– Vi har både testat och utvärderat det nya systemet i samband med brandskyddskontroller och vi har enbart fått positiva kommentarer.

Fakta

Underhållsföretaget Idus AB i Härnösand, startades av några konsulter i början av 90-talet. De arbetade med drift, underhåll och utbildning. Idag är Idus i huvudsak inriktade på utveckling av programvaran Idus IS , ett användarvänligt och datorbaserat Informations-, Dokumentations- och Underhållssystem.