Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Kontor  |  Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Rikstäckande brandskyddsarbete
– Utvägens roll är att hålla ihop det systematiska brandskyddsarbetet åt oss. Mallarna de använder gör det lätt att anpassa alla olika kontor till samma system. Dessutom präglas samarbetet av god dialog och bra kontakter.
Nu genomför Arbetsmiljöverket systematiskt brandskyddsarbete på samtliga tjugo kontor i landet. Att satsningen är rikstäckande beror på att verket bestämt sig för att jobba enhetligt med frågan. Inget kontor är för litet, alla ska ha ett fullgott brandskydd.

Bengt Gustavsson, lokal- och säkerhetsansvarig på Arbetsmiljöverket, menar att det visserligen kan verka överdrivet att genomföra ett så omfattande brandskyddsarbete på de mindre kontoren. Att ha ett fullgott brandskydd är dock av lika stor vikt överallt.

– Frågan är så viktigt att inga prioriteringar kan göras, säger Bengt Gustavsson.

Dessutom menar han att den interna kommunikationen för säkerhetsarbetet generellt blir lättare när alla står på samma plattform, både vad gäller kunskap och genomgångna lokaler.

– Har vi träffar eller diskussioner på riksnivå behöver vi inte fundera över eventuella olikheter i förkunskaper, eftersom alla har enats i samma system.

Trygga personalen

För Arbetsmiljöverket är det självklart att följa de regler och lagar som finns på området. Målet framför andra är ändå att ha ett fullgott brandskydd för att trygga personalen, likväl som lokaler och inventarier. För det ändamålet anlitas Utvägen som sakkunnig på området.

Samarbetet med Utvägen inleddes i höstas. Just nu inventeras och dokumenteras nuvarande brandskydd och eventuella behov av åtgärder kommer att presenteras. Om ett par veckor drar utbildningen av ett femtiotal brandskyddsansvariga och utrymningsledare igång.

I vissa lokaler har Arbetsmiljöverket redan genomfört utrymningsövningar, resterande övningar sker i Utvägens regi under nästa år. För att sedan upprätthålla det fullgoda brandskyddet kommer årliga kontroller att göras.

Övergripande aktör

Bengt Gustavsson menar att uppdraget är omfattande och att en övergripande aktör krävs.

– Utvägens roll är att hålla ihop det systematiska brandskyddsarbetet åt oss. Mallarna de använder gör det lätt att anpassa alla olika kontor till samma system. Dessutom präglas samarbetet av god dialog och bra kontakter.

Han ser fram emot fullgott brandskydd med dokumentation som tål att granskas. 

Bengt Gustavsson är lokal- och säkerhetsansvarig på Arbetsmiljöverket.