Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Övriga  |  Stureplansgruppen

Stureplansgruppen

Att utrymma en nattklubb
"Att utrymma en nattklubb kräver stort ansvarstagande av personalen"
Restauranger och nattklubbar måste ha ett högt säkerhetstänkande när det gäller brand- och utrymningssäkerhet. En nattklubb med 700 gäster som ska utrymmas på några minuter ställer särskilda krav på personalen. Inom Stureplansgruppen har man gjort detta till en konkurrensfördel.

Stureplansgruppen driver caféer, restauranger, konferensverksamheter och nattklubbar i bland annat Stockholm. Verksamheten bedrivs i kända lokaler som till exempel Sturecompagniet, Spy Bar, Gutekällaren, Stockholm City Conference Centre och Ericsson Globe Arena. Dessutom håller man i den populära sajten stureplan.se på nätet.

Per Isaksson är utbildningschef i Stureplansgruppen. Han berättar att satsningen på säkerhet är en del av framgångskonceptet för verksamheten.
– Våra gäster måste känna sig trygga och säkra, säger han. Vi kan inte driva en populär verksamhet om inte säkerheten sätts i första rummet.

Det kommer att märkas på stämningen, gästernas trivsel, etc. Exempelvis har vi som rutin att ansvarig driftchef eller vakt på en nattklubb gör brandskyddskontroll minst fem gånger per kväll. Det är mer än vad myndigheterna kräver, men vi vill vara tryggt förvissade om att utrymningsvägarna inte är blockerade eller att något annat säkerhetsmässigt är eftersatt.

UTRYMMA 700 PERSONER
En nattklubb som ska utrymmas när brandlarmet går är inte den lättaste uppgiften.
Det kanske finns 700 personer i lokalen och 30 i personalen.
Det är mörkt, stökigt, många har druckit alkohol och kanske inte är observanta eller helt på alerten. Många kan säkert ta sig ut rätt utrymningsväg och förstår vad de ska göra, men det finns alltid en del som gör motstånd, de kanske vill ha sin jacka eller dricka ur sin öl först.
För personalen gäller det att veta precis vad som ska göras och kunna agera snabbt. De måste vara helt förtrogna med de rutiner som gäller och veta var utrymningsvägarna finns. Många av gästerna känner bara till en väg ut ur lokalen och det är ingången. I vissa fall kan det vara just där det brinner och då gäller det att få gästerna att ta någon av utrymningsvägarna i stället.
– Vi utbildar all personal i bland annat brand- och utrymningssäkerhet, berättar Per Isaksson. Dels ingår det i introduktionsutbildningen, dels utbildar vi kontinuerligt. Ju mer ansvar man får i organisationen, desto mer ansvar får man också för säkerhetsfrågor.
Systematisk brand- och utrymningskontroll är en del, första hjälpen och brandsläckning andra. Återkommande utbildning är helt nödvändigt om vi ska upprätthålla vår målsättning.
– Vi kommer att genomföra flera utrymningsövningar framöver, berättar Per Isaksson. Vi planerar till exempel att använda statister som får olika uppgifter: vissa kommer att gömma sig i sidoutrymmen, andra ska spela berusade och aggressiva, och ytterligare andra ska låtsas att de drabbas av panik. Det kommer att bli
ännu mer realistiskt och lärorikt