Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Övriga  |  Viking Line

Viking Line

På sjön sitter alla i samma båt
Ombord på m/s Gabriella finns 65 stycken livräddningsflottar. Varje flotte tar 25 personer. Dessutom finns sju livbåtar i olika storlekar.
Om det brinner till havs måste utrymning och säkerhet klaffa. Besättningen måste kunna lösa situationen helt själv, någon närliggande Räddningstjänst finns inte att ringa. Vi var med när Viking Line visade upp sitt säkerhetsarbete för Utvägens kunder ombord på M/S Gabriella.

På Viking Line är säkerhetsarbetet väl utvecklat. Mycket av arbetet handlar om att förebygga, men stor vikt läggs också på övningar och detaljerade planer för hur alla ska agera vid en krissituation. 

Dan Roberts, sjösäkerhetsinspektör och trafikchef på Viking Line, förklarar att besättningen ska kunna hantera en brand ombord.

– Gör vi rätt saker i början av branden kan vi undvika att det blir ett riktigt allvarligt tillbud.

För att vara så effektiva som möjligt vid en eventuell krissituation är så gott som hela besättningen delaktig i utrymningsarbetet. Alla tillhör en grupp och var och en har tydliga uppgifter vid ett räddningsarbete. För att fungera vid en verklig situation övar grupperna på olika sätt varje vecka.

Besättningen i brandgrupperna, båtens egen brandkår, utbildas bland annat under ledning av Räddningstjänsten för att kunna utföra släckningsarbete på bästa sätt. Utrymningsgrupperna å sin sida har till uppgift att söka av däcken för att säkerställa att inga personer finns kvar i utrymmena. Att söka igenom ett däck tar cirka en halvtimme för en grupp på sex personer.

Övningarna ger resultat. Vid enstaka tillfällen under en ansenlig mängd år har mindre bränder brutit ut på Viking Lines fartyg. Då fungerade allt utrymnings- och släckningsarbete precis enligt de inövade planerna och faran blev aldrig allvarlig.

Sedan katastrofen med Estonia inträffade har mycket hänt inom säkerhetsområdet för rederier. Dan Roberts menar att direkt efter katastrofen satsades mycket på att utveckla teknik, konstruktion och räddningsutrustning. Även om Viking Line alltid legat långt framme vad gäller säkerhet, utvecklades många bitar då.

– Bland annat ändrades kraven på stabilitet. Vi gjorde om konstruktioner i fartygen. Sedan dess är också livräddningsflottarna självrätande, det vill säga de vänder sig alltid på rätt köl, för att nämna ytterligare ett exempel.

På senare år menar han att utvecklingen kretsat kring individen. Att utbilda besättningen och ta fram processer för säkerhetsarbetet, likväl som att säkerställa kvaliteten.

Just utbildningsnivån på Viking Line imponerar på många av Utvägens kunder. Från så skilda verksamheter som fastighetsbolag, pappersbruk, muséer, sjukhus och revisionsbyråer inspireras många och får idéer som kan omsättas till just deras verksamhet.

Per Öster, vd på Utvägen, berättade inledningsvis att dagen ombord skulle bjuda på spännande saker som ingen förhoppningsvis ska behöva se eller uppleva i verkligheten.

– Säkerhetsarbete går ju ut på att förebygga. Men att få uppleva fingerade situationer som här, hoppas vi ska kunna bidra till ett effektivt agerande om krisen någon gång inträffar. Vi tror på att övning ger färdighet.

Utvägens arbete med Viking Line

» Brandskyltar
» Systematiskt brandskyddsarbete