Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandingenjör

Brandingenjör

Våra brandingenjörer säkerställer att ni får rätt hjälp i ert brandskyddsarbete. I arbetsuppgifterna ingår tillämpning av relevanta myndighetskrav avseende brand. Vår kund är oftast en fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare eller utifrån arbetsgivarrollen. Vi kan erbjuda följande tjänster,

  • Nulägesanalys, brandskyddsinventering
  • Brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation, sakkunnighetsintyg
  • Fördjupningsutbildningar/övningar inom brandskydd och säkerhet
  • Risk- o sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering

 

Kontakta oss