Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandskydds dokumentation

Brandskydds dokumentation

I Boverkets byggregler, kan man läsa att en brandskyddsdokumentation skall
upprättas. Denna dokumentation ska finnas framme till byggsamrådet och ska då innehålla det övergripande brandskyddet för byggnaden

Brandskyddsdokumentation

Vad är en brandskyddsdokumentation?

I Boverkets byggregler, kan man läsa att en brandskyddsdokumentation skall
upprättas. Denna dokumentation ska finnas framme till byggsamrådet och ska då innehålla det övergripande brandskyddet för byggnaden. Allt eftersom projekteringen fortlöper ska en kontinuerlig komplettering och förändring av dokumentationen ske. Den slutliga revideringen ska ske vid färdigställandet av byggnaden.
När brandskyddsdokumentationen reviderats efter färdigställandet utgör denna ett utmärkt underlag för det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i förvaltningsskedet av byggnaden.

 

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: