Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandskydds dokumentation  |  Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation

Vad är en brandskyddsdokumentation?

I Boverkets byggregler, kan man läsa att en brandskyddsdokumentation skall
upprättas. Denna dokumentation ska finnas framme till byggsamrådet och ska då innehålla det övergripande brandskyddet för byggnaden. Allt eftersom projekteringen fortlöper ska en kontinuerlig komplettering och förändring av dokumentationen ske. Den slutliga revideringen ska ske vid färdigställandet av byggnaden.
När brandskyddsdokumentationen reviderats efter färdigställandet utgör denna ett utmärkt underlag för det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i förvaltningsskedet av byggnaden.

När ska en brandskyddsdokumentation upprättas

Brandskyddsdokumentationen upprättas alltid vid nybyggnation och vid ändring av verksamhet eller byggnad som påverkar brandskyddet.

Vad bör finnas med?

Nedan listas ett litet urval av de innehållsrubriker som bör ingå i en brandskyddsdokumentation. Vad varje dokumentation ska innehålla styrs av byggnaden och dess tänkta användningsområde.

 • Inledning. Grundläggande information om vem som skapat
  dokumentationen och på vems uppdrag.
 • Byggnadsbeskrivning. Antal våningar, brandteknisk byggnadsklass, m.m.
 • Övriga projekteringsförutsättningar. Risker, brandfarlig vara.
 • Avvikelser.
 • Utrymning. Organisatoriska brandskyddsåtgärder, utrymningsvägar, gångavstånd, nödljus, m.m.
 • Skydd mot brandspridning inom brandcell. Ytskikt, rörisoleringsklasser,
  golvbeläggning.
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller. Brandcellsindelning, brandspridning via fönster, m.m.
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader. Brandväggar, taktäckning, m.m.
 • Uppvärmningsanordningar. Pannrum, rökkanaler, bränsleförråd
 • Övrigt innehåll beroende på byggnad eller användningsområde.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: