Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandskyddsutbildningar

Brandskyddsutbildningar

När en brand uppstår gäller det att agera fort. Det handlar om sekunder och göra rätt prioritering. Skall jag utrymma eller försöka släcka branden. Att som brandskyddsansvarig eller utrymningansvarig veta vad man skall göra är av yttersta vikt. Utbildning inom brandskydd är oerhört viktigt för att minimera risker och när katastrofen är ett faktum göra rätt saker

Här kan du anmäla dig till någon av våra utbildningar >> Anmälan

Brandskyddsansvarig / kontrollant

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för systematiskt brandskyddsarbete ska det finnas en organisation som anger vem som är brandskyddsansvarig samt hur efterlevnaden och kontrollerna sköts. För att kunna hantera dessa uppgifter krävs en grundlig kunskap och förståelse, vilket denna utbildning ger.

Utbildning i brandskydd & utrymning

Det gäller människorna och arbetsmiljön - men också verksamheten!

Praktisk brandsläckarutbildning

Utbildning Utrymningsledare

Det blir allt svårare att ha en bra vetskap om huruvida de anställda finns på sina arbetsplatser eftersom vi tenderar att bli allt rörligare i våra arbeten. Det bästa sättet att hantera en utrymningssituation är därför ett system med utrymningsledare.

Utrymningsövning

”Utrymning är inte bara att springa ut”

E-learning Brand

Den mest lyckade utbildningssatsningen är ofta en kombination av olika utbildningsmetoder. Ett pedagogiskt upplägg med kombinerad interaktiv och lärarledd utbildning skapar den bästa utbildningsformen.

Utvägen erbjuder E-learning inom vissa teoretiska block inom brandskyddsutbildningar.

När det gäller brandskydd skall man även öva med t.ex. handbrandsläckare och brandfilt.

Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet utse en eller flera föreståndare. Dessa ska även få medel och kunskap att kunna utföra de arbetsuppgifter som åligger dem. Utvägen erbjuder en heldagsutbildnining som riktar sig till föreståndare samt beslutsfattare i verksamheterna och ska ge en djup information om de krav som ställs på en verksamhet som hanterar brandfarliga och explosiva varor. utbildningen erbjuds över hela landet.

Brandskyddsansvarig steg 2

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har sedan 2004 verkat för att minska antalet olyckor i landet. Många verksamheter har sedan lagen införts lagt upp en arbetsmedtod för att systematiskt se över sina risker, utbilda sin personal och kontrollerat efterlevnaden av brandskyddet i sina lokaler.

 

Utvägen har bl.a.erbjudigt både brandskyddsansvariga samt kontrollanter en grundutbildning som går igenom lagstiftning, föreskrifter, arbetsmetodik och ansvar. Nu är det dags att ta nästa steg för att bygga på kunskapsbanken. Utbildningen Brandskyddsansvarig steg 2 riktar sig till beslutsfattare, säkerhetsansvariga samt brandskyddsansvariga som vill ha djupare information om hur brandskyddsarbetet kan utvecklas. Kursen hålls under en dag och vi erbjuder den över hela landet.

 

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: