Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandskyddsutbildningar  |  Brandskyddsansvarig / kontrollant

Brandskyddsansvarig / kontrollant

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för systematiskt brandskyddsarbete ska det finnas en organisation som anger vem som är brandskyddsansvarig samt hur efterlevnaden och kontrollerna sköts. För att kunna hantera dessa uppgifter krävs en grundlig kunskap och förståelse, vilket denna utbildning ger.

Utbildningens mål

Att man som brandskyddsansvarig eller kontrollant förstår innebörden av ett systematiskt
brandskyddsarbete, att man känner till lagtexten i Lag om skydd mot olyckor samt Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter och att man praktiskt kan
utföra arbetet.

Målgrupp

Du som är tänkt att verka som Brandskyddsansvarig eller kontrollant.

Utbildningens innehåll

  • Lagar och regler
  • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter
  • Vad är ett systematiskt brandskyddsarbete
  • Hur arbetar man praktiskt med sitt brandskydd
  • Organisation
  • Egenkontroll
  • Grundläggande brandskyddsteori

Utbildningens genomförande

Utbildningen genomförs både teoretiskt och praktiskt.
Utbildningen genomförs hos kunden (företagsanpassad) eller som öppen
utbildning.

Max 15 deltagare per utbildningstillfälle.
Företagsanpassad utbildning tar en (1) arbetsdag.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: