Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandskyddsutbildningar  |  E-learning Brand

E-learning Brand

Den mest lyckade utbildningssatsningen är ofta en kombination av olika utbildningsmetoder. Ett pedagogiskt upplägg med kombinerad interaktiv och lärarledd utbildning skapar den bästa utbildningsformen.

Utvägen erbjuder E-learning inom vissa teoretiska block inom brandskyddsutbildningar.

När det gäller brandskydd skall man även öva med t.ex. handbrandsläckare och brandfilt.

Innehåll:

Utvägens grundutbildning riktar sig till alla anställda på en arbetsplats.
På varje arbetsplats finns ett antal hot som, om olyckan är framme, kan kräva en
snabb utrymning för att undvika personskador. Utbildad och riskmedveten personal är
en av de bästa metoderna att identifiera och förebygga faror.

För att minimera den tid som krävs från det att ett hot upptäckts till att evakueringen
startas krävs kunskaper om larmens betydelse och vilka åtgärder var och en skall vidta
vid larm.

Kunskap om vikten av en effektiv närvarokontroll är också en viktig del i att så
snabbt som möjligt ge räddningspersonal information om eventuellt kvarvarande personer.

Innehållet i vår grundutbildning kan anpassas till de förhållanden och de instruktioner
som råder på Er arbetsplats.

Utbildningen är uppbyggd i flera block och man måste få godkänt för att komma vidare till nästa utbildningsblock

Omfattning:

  • Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
  • Hotbilder
  • Brandskador
  • Samhällets krav
  • Brand och dess utveckling
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Räddningstjänsten som resurs
  • Utrymningsplanerna
  • Återsamling och närvarokontroll
  • Förutsättningar på den egna arbetsplatsen

Utbildningen tar ca 30-40 minuter

För att se lite av utbildningen kan du logga in och titta på bitar av den här

 

Utvägen redovisar till kund vilka som genomgått utbildningen och när.

Utvägens E-learning är SCORM kompatibelt

SCORM är en samling av standarders och specifikationer för e-learning. SCORM definierar kommunikation mellan klientsidans innehåll och en e-learning. Scorm kan antingen jobba mot Utvägens servrar eller levereras till kund via en ZIP fil.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: