Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Brandskyddsutbildningar  |  Föreståndare brandfarlig vara

Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet utse en eller flera föreståndare. Dessa ska även få medel och kunskap att kunna utföra de arbetsuppgifter som åligger dem. Utvägen erbjuder en heldagsutbildnining som riktar sig till föreståndare samt beslutsfattare i verksamheterna och ska ge en djup information om de krav som ställs på en verksamhet som hanterar brandfarliga och explosiva varor. utbildningen erbjuds över hela landet.

Upplägg och innehåll:

  • Grundläggande kunskap om brand
  • Fysikaliska data för brandfarliga och explosiva varor
  • Genomgång av lagen
  • Tillståndsansökan
  • Klassningsplaner
  • Delegation
  • Säkerhetsdatablad
  • Tillsyn

Dagen varvas av traditionell föreläsning samt grupparbeten